De danske fjorde byder på et formidabelt fiskeri efter havørreder. Utallige bugte, vige, fjorde og inderfjorde ligger og venter på at blive fisket på alle årstider

Af Mathe Ryge

Vinterfiskeriet kan være utroligt givende, men kan byde på en del nedfaldsfisk.

Der kan fanges fisk året rundt

Forårsfiskeriet er ofte helt formidabelt, særligt kan dagene hvor isen bryder være hektiske. Her kan det sommetider lade sig gøre at fange ørrederne på skumbille fisket tæt op af iskanten.

Når børsteormene sværmer, er det med at være på plads, fisk i alle størrelser og konditioner, er inde for at deltage i ædegildet.

Led efter steder med blød bund i starten af foråret, da det er her det starter.

Sommeren igennem kan der fanges fisk. Det er især meget tidlig morgen og nattefiskeri der skal til.

I efterårsmånederne er der rigtig mange fisk i fjorden, gydefisk i alle størrelser begynder at trække mod åerne. Ofte samler de sig i store stimer, og bruger en del tid i fjorden inden de går i åen. Efterårsfiskene kan til tider være utroligt drilske og virkelig sætte en på pinebænken.

Fjordfiskeri efter havørreder

Stemning og havørred i Mariager fjord.

Danmarks smukkeste fjord

Mariager fjord bliver ofte kaldt “Danmarks smukkeste fjord”. Med sine 35 km. er det den længste af sin slags i Danmark. Bredden varierer fra 4,5 km og 250 m, og fjorden er på sine dybeste steder tæt på 30 meter dyb.

Den inderste del af fjorden er den dybeste, hvorimod yderfjorden byder på mange store fladvandede stræk, dette skaber en såkaldt “tærskel effekt”, som resulterer i meget lille udskiftning af vandet i inderfjorden.

I varme somre, har dette tidligere skabt problemer med iltsvind. Den ringe vandudskiftning, samt de mange udløb af ferskvand i fjorden, medfører at den har en meget lav salt salinitet, hvilket i de kolde måneder, kan trække mange fisk til.

Der er utallige gode pladser at vælge imellem, og det er stort set altid muligt at finde læ og fiskbart vand.

Der er en stor variation af bundforhold og forskellige plads typer fjorden igennem.

Der er altid fisk i fjorden, ofte store stimer af mindre fisk, men der bliver hvert år fanget fisk på den rigtige side af 5 kg.

Fiskene er normalt i vanvittig god kondition, storplettede og bastante fisk – tit med et let farvet skær, og det er ikke unormalt at de har enkelte røde pletter.

Grejet

Da der ofte er tale om mindre fisk, bør grejet ikke være alt for tungt.

Til spinne-fiskeri vil stænger på 8-9 fod og kastevægt op til 15-20 gram være fornuftigt, hjulet bør fyldes med en god fletline omkring de 0.10-0.12 mm. og yderst plejer jeg at montere en stanglængde fluorocarbon omkring 0.25 mm. Særligt vinter og tidligt forår er vandet spritklart.

Godt endegrej til spinnefiskeren vil for det meste være i småtings afdelingen. Små blink som Stripper, Toby, Møre-silda, Snurrebasse og mange andre står for utallige fangster året igennem.

Mindre spinnere og softbaits er en meget overset agn, som kan være utroligt effektiv – kobberfarvede spinnere i str. 3 samt mindre fiske- og reje-imitationer i gummi kan ofte overraske.

Fiskeri med bombarda flåd er meget udbredt ved fjorden, her er der nærmest frit valg når det kommer til valg af agn, så længe det er i små størrelser. Fluer, mikro blink, små woblere, små softbaits mm. kan alle fiskes effektivt.

Orm kan til tider udfiske alt andet, få andre fisk er så vilde med regnorm, som fjordørrederne her … Da der tit er tale om mindre og evt farvede fisk, anbefales det at fiske modhageløst og ormene bør fiskes aktivt, modhugget skal falde prompte for at undgå dybe krogninger.

Fjordfiskeri efter havørreder

Klar til fluefiskeri i Mariager fjord

Når det kommer til fluegrejet, går jeg i 90% af tiden med en #6 stang monteret med flydeline. Forfanget er altid i fluorocarbon og ender normalt i en spids omkring de 0.24 mm.

Fluevalget skal selvfølgelige afpasses årstiden og føden der er tilgængelig, men der er masser af fluer der fanger fint året rundt. Kobberbassen er altid givende, særligt i efteråret, hvor den sammen med andre mini fluer som fx. Fyggi, udfisker det meste.

Rejefluer og små fiske imitationer – gerne i brune/kutlinge nuancer, må heller ikke mangle i æsken, gerne flankeret af et par børsteorm og tobis imitationer.

Sidst men ikke mindst kan man opleve dage, enten stille sommerdage/aftener, eller når isen går, hvor fiskene meget villigt tager skumbiller, fisket aktivt i overfladen – overflade fiskeri efter tykke fjordørreder, i den lune danske sommeraften, med danmarks smukkeste fjord som kulisse, så bliver det ikke meget bedre.

Fredninger

Havørred i gydedragt/farvede fisk, er fredet fra 16. november – 15. januar. Efter fredningen vil man støde på mange nedfaldsfisk, det er god skik at afkroge disse fisk nænsomt i vandet, og genudsætte hurtigt.

Nedfaldsfisk er altid et hedt emne i det tidlige forår – for det første kan fiskene hurtigt få de blanke sider og løse skæl igen, for det andet er der de stationære fjordørreder, som er lettere farvet helt året.

Hvis man ikke ved hvad man skal kigge efter, kan man hurtigt tage fejl, men gode tegn på en nedfaldsfisk, er ofte flossede finner, særligt gatfinnen og området omkring gatten, dertil har fiskene et “for stort” hoved. Hvis man er i tvivl, er det som oftest en nedfalder, og denne bør genudsættes.

Efter 15. januar, er der lovmæssigt intet i vejen for at tage en nedfalder med hjem, men disse fisk er sjældent meget værd i køkkenet, og fortjener en mulighed for at genvinde sulet oven på overstået gydning.

Ud over denne periode, er der mange halv- og helårlige fredningszoner i fjorden, disse er langt fra altid afmærket, så sæt dig ind i området på følgende link, inden fiskeriet.

MARIAGER FJORD

Der findes mange fine sider med beskrivelser af de mange fiskepladser ved Mariager fjord.

FISKEPLADSER er der fin oversigt over de mest oplagte pladser, men vær ikke bange for at spænde rygsækken på, begiv dig på eventyr og find dine egne hotspots.

Særligt i weekenderne kan der være mange fiskere, og her er det altid at en fordel at finde, pladser der er lidt mere afsides.

Mariager er langt fra den eneste fjord med godt fiskeri, Danmarks kyster byder på utallige bugte, vige, fjorde og inderfjorde, og i de fleste af disse, kan du opleve denne form for fiskeri.

Andre kendte danske fjorde

Randers fjord, Vejle fjord, Limfjorden, Roskilde fjord, Issefjorden, Odense fjord, Horsens fjord – og meget meget mere.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »