Trækfuglene har taget Saltvandssøen bag det Fremskudte Dige ved Højer til sig. Siden Saltvandssøen blev anlagt i 1983 er 25 arter af vandfugle steget i antal, og kun 9 arter er gået tilbage

Af Redaktionen

Siden det Fremskudte dige blev bygget i 1982 og Saltvandsøen etableret året efter har Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) fulgt udviklingen af fuglebestandene. Saltvandssøen blev lavet som kompensation for det forland, der forsvandt ved bygningen diget.

DMU har netop offentliggjort en rapport, der viser, at antallet af fugle er steget markant. Blandt de arter der er gået frem er almindelig ryle (Calidris alpina), islandsk ryle (Calidris canatus), stor regnspove (Numenius arquata), grågås (Anser anser), rødben (Tringa totanus) og hvidklire (Tringa nebularia).

For almindelig ryle og islandsk ryle er Saltvandssøen en lokalitet af international betydning, dvs. at mere end 1 % af verdensbestanden raster der i løbet af træktiden.

Der er dog også arter, der er gået tilbage. Det gælder bl. a. hjejle (Pluvialis apricaria), pibeand (Anas penelobe) og lille kobbersneppe (Limosa lapponica).  Da Saltvandssøen skulle etableres, lavede forskerne beregninger over det forventede antal fugle. Det viser sig nu, at antallet af gæs er 5 gange højere end beregnet, antallet af vadefugle 6 gange højere, mens antallet af svømmeænder er lidt lavere end beregnet.

Samlet set må man sige, at Saltvandssøen er blevet end større succes end beregnet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »