Nu bliver det mere økonomisk attraktivt for ejere af landbrugsjord at plante skov på deres ejendom, oplyser Skov- og Naturstyrelsen.

I de såkaldte neutralområder har man hidtil ”kun” kunnet få støtte til selve etableringen af ny skov. Men fra nu af gives der også et fast tilskud på op til 2.300 kr. per hektar om året, hvis man har plantet skov i et neutralområde. Etableringsstøtten vil blive betalt af den danske stat og EU, mens det årlige tilskud udelukkende finansieres af EU Baggrunden for den nye støttemulighed er en ændring af EUs landdistriktsprogram, forklarer fuldmægtig Kaj Jørgensen fra Skov- og Naturstyrelsen:

”Der vil være rigtig mange lodsejere, som vil kunne få det nye ekstratilskud. For neutralområderne udgør godt 70 procent af det åbne land i Danmark, mens skovrejsningsområderne ”kun” udgør cirka fem procent. På den måde øges det areal, hvor der udbetales en fast årlig støtte, ganske mærkbart”. Den nye mulighed for tilskud er blevet besluttet af regeringen v. miljøminister Troels Lund Poulsen. Regeringen arbejder nemlig på at øge skovarealet i Danmark mærkbart. Det langsigtede mål er en fordobling af skovarealet i løbet af 100 år.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »