I sidste jagtsæson blev der nedlagt flere vildsvin end elge i Sverige. Faktisk langt flere, ifølge det svenske jægerforbund, som fortæller, at vildsvinebestanden er konstant …

Af Redaktionen

I alt blev der i forrige sæson nedlagt ikke mindre end 98.000 vildsvin, hvilket er 15.000 flere, end der er nedlagt elge.

Selv om vildsvinebestanden er konstant, så spreder den sig ud på flere og flere områder. Norge går heller ikke ram forbi.

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent i Svenska Jägerförbundet, tror at vildsvinebestanden vil begynde at vokse igen, og at der derfor påhviler jægerne en opgave.

Omfanget af markskader har været stigende i Sverige, og en undersøgelse som SLU har foretaget blandet 3.200 landmænd viser, at 40 procent af landbrugene var ramt. I gennemsnit har vildsvinene kostet SEK 71.480 pr. gård, eller omregnet, SEK 931 pr. hektar.

SLU konkluderer, at til trods for markskaderne, så er vildsvinejagten også meget værdifuld. Kan der skydes vildsvin på et areal, så påvirker det også jagtlejen. Hertil kommer den positive gevinst med kødværdien for samfundet.