Jagttid: Ingen jagttid. Fredet fra 2020

Fløjlsand yngler ikke her i landet, men flere tusinde fugle kommer fra yngleområderne i bl.a. Finland og Nordrusland for at fælde svingfjerene og for at overvintre

Fældningen sker i august-september primært i Sejerøbugten og i det nordlige Kattegat.

Omkring 4.000 fældende fløjlsænder kan ses i danske farvande i august.

Vinterbestanden udgør cirka 15.000 individer.

I april-maj trækker fuglene igen til ynglestederne nordpå.

Læs mere om FLØJLSAND

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »