Naturskribent Søren Olsen anmelder ny fuglebog af den danske biolog og forfatter Tommy Dybbro

Af naturskribent Søren Olsen

Sølvhejren er en flot, slank storkefugl, som mange danskere har set på feriedestinationer i Sydøsteuropa. Tidligere var den en sjælden gæst her i Danmark, men i de seneste år har man kunne opleve den i den danske natur. Selv om vinteren, og endda i mindre flokke. Den er set i hele landet, men mest i lavvandede vandområder i Jylland.

Tilbage i 2014 begyndte sølvhejrerne at yngle i Danmark, og i naturreservatet Vejlerne i det nordvestlige Thy er der nu en lille koloni af dem. Så vores meget almindelige grå fiskehejre og den meget fåtallige hvid stork har i det danske landskab fået følgeskab af den eksotiske, snehvide sølvhejre.

Sølvhejren er ikke den eneste iøjnefaldende hejrefugl fra de varme himmelstrøg, der viser sig i Danmark.

Flere andre hejrefugle, som kohejre, silkehejre, nathejre og dværghejre, ses i dag også regelmæssigt herhjemme. Omvendt er der også nogle af vores nuværende danske ynglefugle, der vil forsvinde og flytte andre steder hen.

En af de danske ornitologer, der har fingeren på pulsen og har været med til at registrere forandringerne i den dynamiske fugleverden, er biolog Tommy Dybbro.

– Fugleverdenen ændrer sig hele tiden, og mange er gået tilbage på grund af naturens forarmelse de sidste 100 år, mens andre har været i stand til at omstille sig og tilpasse sig nye levesteder. For eksempel har skovfugle som ringdue, solsort, gransanger og munk været tilpasningsdygtige og er blevet mere udbredte. Men andre skovfugle, der kræver bestemte skovtyper, er i tilbagegang, som for eksempel lærkefalk, vendehals og pirol.

– De aktuelle klimaændringer er også i gang med at skabe forandringer i fugleverdenen. Den mildning af klimaet, der allerede er sket på vores breddegrader i de seneste 40 år, er formentlig årsag til at flere sydligt ynglende fugle nu ses i Danmark. Som skestork, stylteløber, biæder, sydlig blåhals og sortstrubet bynkefugl, for at nævne nogle stykker, fortæller Tommy Dybbro. 

Ud over at have lavet videnskabelige undersøgelser og projekter, først for Dansk Ornitologisk Forening og senest for WWF Verdensnaturfonden, er Tommy Dybbro også forfatter til en lang række populære fuglebøger. Den nyeste er ”Politikens store fuglebog”, der udkom første gang i 1994, men for nylig udgivet i en ny og stærkt revideret udgave.

 

Forsiden af bogen Politikens store fuglebog.
 

Bogen er opdateret med de nyeste oplysninger om fuglenes forekomst og status i Danmark op til i dag. Den er desuden overdådigt illustreret med mere end tusind enestående akvareller af Carl Christian Tofte, som er en af vores fineste fugletegnere. Bogen indeholder desuden links til stemmer af de 95 almindeligste danske fugle.

Tommy Dybbro er en god fortæller, og man får virkelig noget at vide om fugle, så bogen er langt fra blot en tør fuglefeltguide. Den fortæller om alle danske og skandinaviske ynglefugle samt om både almindelige og sjældne trækgæster. For hver af de 344 arter beskrives udseende, biologi, trækruter og status. Bogen er oplagt for alle fugleinteresserede. 

Tommy Dybbro: Politikens store fuglebog. 408 sider, 350 kr., Politikens Forlag.

Forfatteren

Tommy Dybbro (f. 1944) bor i Kirke Hvalsø på Midtsjælland. Er uddannet biolog og har skrevet 50 bøger om fugle, natur og miljø. Fra 1971-1974 var han leder af det såkaldte Atlas-projekt, der kortlagde de danske ynglefugles udbredelse. Han har siden 1983 været ansat som videnskabelig medarbejder i WWF Verdensnaturfonden; de senere år som konsulent. Når han ikke kigger på fugle, er han ude og svinge golfkøllen.

Illustratoren

Carl Christian Tofte (f. 1969) er uddannet på Kunsthøjskolen i Holbæk og arbejder i dag som billedkunstner, illustrator og rockmusiker. Har illustreret fugle- og naturbøger, frimærker og informationstavler i fuglereservater. Bor til daglig i København, men har et hus ved naturreservatet Pulken i Skåne, hvor tusindvis af traner raster om foråret. Har siden 1990’erne været en del af den dekonstruktivistiske ende af den danske noisepunkscene.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »