FN’s klimapanel peger på, at landbruget spiller en afgørende rolle, hvis udledningen af drivhusgasser skal mindskes. Fødevareminister Mogens Jensen vil arbejde for en hurtig og klimavenlig omstilling af dansk landbrug

Af Miljø- og fødevareministeriet

8. august 2019

Vores fødevarer fra jord til bord står for mellem 21 og 37 procent af de globale menneskeskabte udledninger af drivhusgas. Heraf kommer den største del fra landbrug, viser en ny rapport fra FN’s klimapanel, IPCC.

Fødevareminister Mogens Jensen hilser rapporten velkommen og støtter tanken om, at verdens landbrug og fødevareproduktion skal være meget mere klimavenlig.

– Vi kan ikke bare fortsætte ned ad den samme vej. Landbruget og fødevaresektoren er nødt til at omstille sig til en mere klimavenlig produktion, og det er derfor positivt, at erhvervet selv har udmeldt meget ambitiøse klimamålsætninger. Vi skal passe bedre på klimaet, og vi skal bruge hele værktøjskassen for at understøtte landbrugets omstilling, siger Mogens Jensen.

Mogens Jensen (S) Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde  

 

Udfordringen for verdens fødevareproduktion er global, og regeringen vil aktivt arbejde for FN’s verdensmål og for en mere ambitiøs klimapolitik i EU.

Danmark skal tage lederskab for den grønne omstilling, og hæve ambitionerne for klima, miljø og natur markant, så vi sikrer, at Danmark lever op til Paris-aftalen.

Regeringen har derfor sat et meget ambitiøst mål om at mindske udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, og et bindende reduktionsmål for det danske landbrug skal forpligte erhvervet til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. 

– Vi og landbruget skal i fællesskab tage arbejdshandskerne på og omstille fødevareproduktionen i en grøn retning. For eksempel skal landbrugsstøtten bruges til at give landmænd incitament til at producere mere bæredygtigt, mens en jordreform skal understøtte udtagning af landbrugsjord og skabe ny natur,

siger Mogens Jensen.

FN’s klimapanel understreger i rapporten, at tidlig handling er afgørende. Samtidig peges på en række løsningsmuligheder, hvor mange vil have synergier til bæredygtighed generelt. 

– Mange danskere er bevidste om, at mindre kød bidrager til en grønnere verden, og det er positivt, at danskerne selv tager affære og spiser mere klimavenligt, siger Mogens Jensen.

Fødevareministeren er den 29. og 30. august vært for det internationale fødevaretopmøde World Food Summit 2019 i København. Her er temaet bæredygtig fødevareproduktion og fødevareforbrug. Det politiske formål med afholdelsen af topmødet er at etablere en platform for ledere, som vil være med til at transformere det globale fødevaresystem til et bæredygtigt og sundt fødevaresystem.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348