UNODC – FN-organisationen til bekæmpelsen af narkotika- og anden kriminalitet – dokumenterer i den første samlede kortlægning af wildlife-kriminalitet – ’World Wildlife Crime Report 2016’, at den er i stigning og berører et meget stort antal lande.

Af WWF

Kortlægningen viser, at kriminaliteten vedrører meget mere end den velkendte illegale handel med stødtænder fra elefanter, horn fra næsehorn og tiger-kropsdele. Således omfatter den globale wildlife-kriminalitet næsten 7.000 dyre- og plantearter.

Det er tale om den hidtil mest omfattende FN-rapport om wildlife-kriminalitet nogen sinde.

FN-rapporten dokumenterer – på baggrund af oplysninger fra ikke mindre end 164.000 konfiskationer – at wildlife-kriminalitet ikke er begrænset til visse lande eller regioner. Tværtimod er der registreret wildlife-kriminalitet stort set over alt på kloden.

Ved fremlæggelsen af rapporten fremhævede den adm. direktør for UNODC, Yury Fedotov, at mindst 120 lande i verden er involveret i wildlife-kriminalitet – enten som kilde-, transit- eller bestemmelsesland. Og at wildlife-kriminaliteten omfatter en lang række erhvervssektorer: Fra mode til møbler, fra mad til fodtøj, fra parfume til kæledyr.

UNODC-direktør Yury Fedotov peger på syv vigtige skridt i kampen mod wildlife-kriminalitet:
Besiddelse af truede dyr bør kriminaliseres overalt i verden.

Særligt hårdt ramte lande bør støttes i at udvikle bæredygtige levevilkår for de lokale samfund, og støttes i at øge indsatsen for beskyttelse af naturarv.

Kapaciteten hos toldmyndigheder og grænsekontrollen bør øges,
Øget brug af DNA og isotopanalyse til identifikation af arter,
Støtte oprettelsen af nye beskyttede leve-områder,
Korruption skal bekæmpes i hele forsyningskæden,
Den globale efterspørgsel på truede dyr og planter – og dele heraf – skal reduceres.

’World Wildlife Crime Report 2016’ er blevet til i et samarbejde med det internationale konsortium til bekæmpelse af wildlife-kriminalitet (ICCWC), den internationale konvention om handel med truede dyr og planter (CITES), den internationale toldorganisation WCO, Interpol, Verdensbanken, den internationale naturbevarelsesorganisation IUCN og TRAFFIC, et samarbejde mellem WWF og IUCN, der bekæmper krybskytteri og wildlife-crime.

Det gør WWF i kampen mod krybskytteri

Støtter nationale regeringer med at integrere naturkapital i udviklingen af rammerne for en national grøn økonomi.

Gennemfører studier og overvågning af områdets biodiversitet og de socio-økonomiske og kulturelle forhold i lokalsamfundene.

Opbygger et stærkere samarbejde mellem lokalsamfund og nationalparker for at beskytte naturen, gennem blandt andet miljøundervisning.

Bistår med den fysiske planlægning af bæredygtig infrastruktur, der gavner tigerens habitater

Fremmer gennemførelse af grønne investeringer og bæredygtig produktion.

Støtter op om arbejdet med at tackle og stoppe den globale handel med truede arter.

Skaber bevidsthed i civilsamfundet for bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Fakta: Illegal handel med elfenben

Hvert år mister 30-35.000 elefanter i Afrika livet til krybskytteri. De hårdest ramte områder er Centralafrika, Tanzania og Mozambique.

Elfenben er en vigtig handelsvare for organiseret kriminalitet og kiloprisen på det illegale marked overstiger guld.

Undersøgelser viser, at det meste elfenben sendes i ubehandlet form illegalt til modtagerlande i Asien, især Kina, men også lande som Malaysia, Vietnam og Thailand.

I perioden 2009-2014 blev 73 tons ulovligt elfenben konfiskeret i Kina. Mens der blev beslaglagt 50 tons i Malaysia og 43 tons i Kenya. Konfiskationerne udgør kun toppen af isbjerget af det ulovlige marked med elfenben, fastslår FN-rapporten.

Elfenben sælges som dekoration og udsmykning, fra spisepinde til hele udskårne elfenben.

For nylig afbrændte Kenya 105 tons elfenben – som led i kampen mod krybskytteri og illegal handel med truede dyr:

Fakta: Illegal handel med horn fra næsehorn

Stærkt stigende problem. Krybskytteri på næsehorn steget i Afrika fra under 100 i 2006 til 1300 i 2015.
Næsehornspulver bruges i traditionel medicin i Asien for at helbrede forskellige sygdomme, fra feber til aids og kræft. Kiloprisen på næsehorns-pulver er nu oppe på ufattelige 100.000 kr.

Fakta: Illegal handel med papegøjer

Handel med truede papegøjearter fra Sydamerika et stigende problem.

Handlen er global og i Europa er Spanien og Portugal de største aftagere, men ulovlige papegøjer og æg er også blevet konfiskeret i Danmark.

Papegøjerne bruges som kæledyr og sælges på det sorte marked.

De hidtil største konfiskationer var i Schweiz i 2013 (150 æg fra brasiliansk papegøjeart) og i Østrig i 2011 (74 æg fra Amazonas).

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »