The British Association for Shooting and Conservation (BASC) er positiv over for nogle anbefalinger til justering af våbenlovgivningen, der kommer fra et udvalg i Underhuset efter massakren i Cumbria 2. juni 2010, der kostede 12 mennesker livet

Af Redaktionen

Den blodige massakre 2. juni 2010 i Cumbria i Nordengland, hvor en 52-årig taxachauffør skød og dræbte 12 personer og sårede yderligere 25 i løbet af tre timer, før han tog livet af sig selv, har ikke uventet fået en komité i Underhuset til se nærmere på den eksisterende våbenlovgivning i Storbritannien.

Resultatet er nogle anbefalinger af, hvordan reglerne for civile borgeres besiddelse af skydevåben bør indrettes i fremtiden. The British Association for Shooting and Conservation (BASC) er positivt stemt over for flere af komitéens anbefalinger.

”Rapporten indeholder adskillige anbefalinger, som vi tror på, vil sikre det dobbelte formål med Storbritanniens våbenlov, nemlig hensynet til offentlighedens sikkerhed, samtidig med at lovlig brug af skydevåben fortsættes, siger Bill Harriman, direktør i BASC, til organisationens hjemmeside, www.basc.org.uk. Han føjer til, at BASC takker de over 900 mennesker og organisationer fra jagtens og skydningens verden, der har udtalt sig til komiteen i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten.

”Det høje antal vidner om den seriøsitet, hvormed jagtens og skydningens verden betragter disse overvejelser”, mener han.

”I særdeleshed hilser BASC det velkomment, at det afvises at føje helbredserklæring for den enkelte ejer af våbentilladelser til disse, afvisningen af forslaget om, at skydevåben og ammunition skal opbevares uden for hjemmet og afvisningen af, at løbetiden for licenser til skydevåben nedsættes fra fem til to år. BASC hilser det endvidere velkomment, at det foreslås at opdatere politiets vejledning om licenssystemet og smidiggørelse af proceduren for udstedelse af såvel nye som fornyelse af eksisterende våbenlicenser. BASC hilser det også velkomment, at det afvises at indføre licenser for luftvåben med lav mundingshastighed”, siger Bill Harriman, men erkender samtidig, at dette ikke er ”enden på vejen” i den politiske kamp frem imod sikringen af en effektiv lov, som både tilgodeser den offentlige sikkerhed og våbenbrugerne.

”Vi er ikke enige i anbefalingerne af at indføre en minimums alder for licensansøgere, fordi den nuværende lov er restriktiv og politiet har store magtbeføjelser, men borgerne alligevel har muligheder for at blive introduceret til en sport med en begrænset grad af ansvar, før de kan udøve skydning uden overværelse af andre personer. BASC afviser desuden pure anbefalingen af, at det nuværende komplicerede licenssystem for skydevåben udvides til at omfatte haglvåben og en forhøjelse af licensafgifterne til dækning af omkostningerne uden hensyn til, hvad udgifterne reelt beløber sig til”, siger Bill Harriman og føjer til, at BASC vil fortsætte drøftelserne med regeringen og politiet om emnerne i rapporten.

Massakren i Cumbria 2. juni 2010 var det alvorligste skuddrama i Storbritannien i 14 år. Forud herfor stod massakren i Dunblane i Skotland 13. marts 1996 som den hidtil alvorligste i Storbritannien. Her skød en tidligere butiksindehaver i en skole 16 børn og en voksen person, før han tog livet af sig selv.

Skuddramaet sendte chokbølger gennem Storbritannien og gav forståeligt nok anledning til, at våbenloven der var gældende på det tidspunkt, blev strammet op på en lang række områder, før der nu atter sættes fokus på den.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »