En ny rapport om fremtidens kronvildtforvaltning er nu på vej i Folketinget. Rapporten er underskrevet af Bæredygtig Landbrug (BL), Dansk Land- og Strandjagt (DLS) samt Jysk Jæger og Landbrugslaug (JJLL)

Af Redaktionen

I kommende uge vil Folketinget blive inddraget i debatten om fremtidens vildtforvaltning.

Det sker, når Klaus Frimor lørdag d. 19. marts sender en helt ny og 40 sider lang rapport om kronvildtforvaltning direkte til de repræsenterede partier i Folketinget.

Rapporten bærer titlen ” Vejen til ældre kronhjorte – en enkel, logisk og dokumenteret indstilling.

Se også video-interview: Frimor om Frimor modellen

Rapporten er underskrevet af Bæredygtig Landbrug (BL), Dansk Land- og Strandjagt (DLS) samt Jysk Jæger og Landbrugslaug (JJLL) Frimor er næstformand og talsmand i sidst nævnte.

De tre foreninger vælger at indstille deres egen indstilling uden om Vildtforvaltningsrådet, som de mener er ”gået sologang” i udarbejdelsen af eget forslag.

– Det har været helt umuligt at trænge igennem til Vildtforvaltningsrådet og den af rådet nedsatte nationale hjortevildtgruppe (DNH) understreges det indledningsvis i rapporten.

Læs mere: DNH’s sammensætning

Rapporten tager udgangspunkt i Vildtforvaltningsrådets målsætninger, som kort fortalt er udtrykt som flere ældre hjorte over 8 år, bedre køns- og aldersfordeling, færre skader på mark og i skov. Flere oplevelser. Bedre spredning. Mere etisk jagtudøvelse.

Rapporten ” Vejen til ældre kronhjorte” hævder, at hjortevildtet udover land- og skovbrug bliver den store taber, hvis forslaget fra Den Nationale Hjortevildtgruppe underskrives af Miljø- og Fødevareministeren og gøres til lov.

Se også: DNH’s anbefalinger sort på hvidt

Den nye rapport argumenterer for hvordan man kan komme i mål med VFR’s ønske om f.eks. flere ældre hjorte, en mere ligelig kønsfordeling og flere brunstoplevelser til ”Hr. og Fru Danmark”. Vel at mærke uden at land- og skovbrug overbebyrdes med endnu flere vildtskader.

Rapporten ”Vejen til ældre kronhjorte” skal ses som et alternativ til den indstilling, som Den Nationale Hjortevildtgruppe sendte til Vildtforvaltningsrådet d. 15. marts 2016

Afsendererne af rapporten påpeger desuden at der findes et demokratisk underskud i dagens vildtforvaltning.

Udover at angive en biologisk anvisning på en bæredygtig afskydning af den kraftigt voksende kronvildtbestand, som land- og skovbrug også kan være i, rejser rapporten også kritiske spørgsmål om det danske Vildtforvaltningsråd, som er nedsat af Miljø- og Fødevareministeriet.

Er det rimeligt, at man har et rådgivende råd, hvor man udvælger egne medlemmer til at optræde i et rådgivende råd for Vildtforvaltningsrådet. Og er det i overensstemmelse med landets demokratiske principper, at man har nedsat et råd, som helt uden høringsmuligheder, har direkte indstillingsret til Miljø-og Fødevareministeren?

Desuden spørges der om hvorvidt det er rimeligt, at beslutninger ikke længere træffes på biologiske fakta. I stedet anvendes vildt og jagttider som handelsvarer,  som interesseorganisationerne i Vildtforvaltningsrådet  bytter rundt med efter “noget for noget” princippet.

Endelig rejser rapporten spørgsmålstegn ved om rådets medlemmer i dag repræsenterer de faktiske forhold af nutidens interesseorganisationer.

Læs også: Søren Gade blander sig i hjortevildtdebatten

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »