Parti med jagtordfører og mottoet “Mest mulig frihed til den enkelte jæger” er i følge udgivelse på Jægerforbundets hjemmeside stemmesluger blandt jægerne 

Af Netnatur

Der er mange årsager til hvorfor vælgerne sætter deres kryds som de gør, når der er valgt til Folketinget.

Men hvordan stemmer landets jægere?

Er de overvejende røde eller er de mest til de blå partier – hvis denne sondring mellem rød og blå stadig giver mening. 

Det vil her på siden være alt for omfattende at komme ind på alle de motiver, der kan være forbundet med at stemme, som man gør og her nøjes vi med princippet ingen nævnt, ingen glemt. 

Men hvor tungt vejer jagt som fritidsinteresse og livsstil, når jægerne skal stemme kandidater ind i folketinget? 

Nogle eller mange vil sikkert have den holdning, at det er uden betydning, hvilken holdning partierne har til jagt, mens andre vil tillægge det en vis betydning. Endelig er der sikkert vælgere, der i høj grad vil se på hvordan partierne forholder sig, når de udtaler sig om emner, som direkte eller indirekte påvirker jægernes mulighed for at udøve jagt.  

På Danmarks Jægerforbunds (DJ) hjemmeside kan man finde en udgivelse fra januar 2019, der grafisk viser hvordan medlemmerne af forbundet vælger at sætte deres kryds, når der er valg til folketinget. 

Opgørelsen er udgivet af forbundets jagtfaglige chef, men desværre kan vi ikke se hvordan undersøgelsen er gennemført.

Men tendensen i undersøgelsen er dog jfr opgørelsen så markant, at man næppe kan forbi resultatet. 

Jægernes foretrukne parti er nemlig klart partiet Venstre.

I hverfald hvis jægerforbundets medlemmer tegner et nogenlunde retvisende billede af jægerstanden i almindelighed. 

Jægerforbundet opgør medlemmerne i medlemskaber, hvilket gør det vanskeligt (læs umuligt) at se hvor mange unikke medlemmer, der er repræsenteret i undersøgelsen. 

Men når forbundet ser på aldersfordelingen i forbundet, ser det ud til, at de læner sig op af det, som de kalder ordinære medlemmer. Og af dem er der cirka 54.000 – i oversigt over aldersfordeling af medlemmer er der cirka 64.000 

Antallet af personer, der har ret til at indløse jagttegn, er ca. 230.000. 

Derfor er det lidt vovet, hvis vi her hævder, at forbundets mange medlemmer er repræsentative for de danske jægere. 

Når man har dette forbehold i baghovedet og sammenholder det med alle de andre mange forbehold, der knytter sig til brug af statistik og spørgeundersøgelser, fordeler medlemmernes præferencer sig som nedenstående: 

14 Socialedemokratiet 
4 Det Radikale Venstre 
2,5 Det konservative Folkeparti 
3 SF 
16 Dansk Folkeparti 
0,5 Kristendemokraterne 
23 Venstre 
5,5 Liberal Alliance 
1 Enhedslisten 
2 Alternativet 
0,3 Andet 

Desværre giver de oplyste angivelser kun sammenlagt 71,8. Det burde vel være tæt på 100% ? Også selv om der tages forbehold for mindre aflæsningsfejl. Det ser faktisk lidt underligt ud. 

Og hvorfor det ser ud som det gør, kan vi herfra ikke svare på.

Men tendensen i undersøgelsen tyder dog på, at Venstre har en særlig stor stjerne blandt de danske jægere, her repræsenteret ved medlemmerne af jægerforbundet.  Denne tendens er faktisk meget tydeligt. 

Det må betyde, at partiets profil og politik i udpræget grad må tiltale de danske jægere.

Det kan der være mange årsager til. Måske er der en overrepræsentation af jægere i de vælgergrupper, der i almindelig føler sig tiltrukket af partiet Venstre. 

Men … I den forbindelse bør det retfærdigvis også nævnes, at partiet har spillet en særlig stor og aktiv rolle i flere sager, der i almindelighed er blevet modtaget godt af jægerne. 

F.eks. har partiet spillet en helt afgørende rolle i forbindelse med genindførsel af falkejagt i Danmark. Ligeledes har partiets motto “Mest mulig frihed til den enkelte jæger” været årsag til, at jagt i Danmark forsat reguleres af jagttider – og ikke af f.eks. af regler om arealkrav. 

Vildtforvaltningsrådets ønske om en mere begrænsende og administrativ  jagtforvaltning er nemlig blevet afvist af regeringspartiet Venstre.  

Første gang i forbindelse med en indstilling om kronvildt. Og senere i forbindelse med en tilsvarende indstilling om dåvildt.

Her valgte partiet at holde fast på sit motto om “mest mulig frihed til den enkelte jæger” og dermed stod det fast, at afskydning af vildbestanden også fremover skal kontrolleres af jagttider, der gælder for alle jægere uanset om man råder over et stort eller et mindre jagtareal. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »