Länsstyrelsen i Blekinge har gennem det sidste årti fundet flere og flere døde elge, fugle og fisk rundt omkring i hele länet …

Af Peter Thisted

Länsstyrelsen sendte derfor i 2013 en skrivelse til den svenske regering, hvori de anmodede om at få foretaget en nærmere udredningen på området.
Denne anmodning blev imødekommet og regeringen nedsatte efterfølgende et udvalg til at undersøge sagen.

Nu konkluderer en rapport fra udvalget, at den højere dødelighed beror på et kompliceret samspil af ændringer i hele økosystemet.

Ændringerne i økosystemet beror både på naturlige ændringer men også på menneskeskabte klima- og miljøforandringer.

I sit svar til Länsstyrelsen skriver regeringen, at man endnu ikke kan påpege de helt konkrete årsager, da man på nuværende ganske enkelt ikke har viden nok på området.

Der vil derfor fortsat blive forsket i årsagerne og mulige løsningsmodeller.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »