Foreningen af danske buejægere (FADB) og  Danmarks Jægerforbund (DJ) arbejder ifølge skrivelse på buejægernes hjemmeside på en fusion 

Af Redaktionen 

Foreningen af danske buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund arbejder på at fusionere. 

Det kan man læse på hjemmesiden knyttet til Foreningen af danske buejægere (FADB).

Budskabet kan læses i artiklen “Et skridt tættere på fusion” som har DJ-medarbejder Lars Thune Andersen som forfatter. 

I følge den nævnte artikel vil de to foreninger arbejde på en nye konstruktion, som de mener vil samle buejægerne og styrke buejagten i Danmark.

Men hvordan skal man tolke en fusion af to foreninger? Betyder det som her, at DJ og FADB smelter sammen til en helt ny forening med nyt navn og logo.

Næppe. 

“En fusion kan bestå i, at én forening optager en eller flere andre foreninger. Det kan også ske ved, at to eller flere foreninger nedlægges og erstattes af en ny. “

Det kan læse på MinForeneing.dk, der ser på fordele og ulemper ved fusion af foreninger. 

Hvilken type fusion, der er tale om mellem DJ og FADB står ikke klart, men det oplyses, at fusionen endnu ikke er vedtaget endnu. 

Dette overlades til generalforsamlingen i FADB, da det er deres opgave at vurdere forslaget og tage stilling til om de er af samme opfattelse som det udvalg, der arbejder på forslaget. 

Tilsvarende skal hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund i følge skrivelse tage stilling til fusionen.

FADBForeningen af Dansk Buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund (DJ) arbejder på en fusion. Det kan man læse i en artikel skrevet af medarbejder i Danmarks Jægerforbund på buejagtforenignens hjemmeside.

“Hvornår en fusion mellem de to foreninger sker, er der endnu ikke sat dato på” skrives det på hjemmesiden, ligesom det oplyses, at eventuelle overgangsordninger endnu ikke er færdig debatteret i udvalget.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »