Miljøstyrelsen vil anmelde rovfugleforgiftning på Lolland til politiet

Af Miljø- og fødevareministeriet

En havørn, der blev fundet ved Søllested på Lolland 7. september, var forgiftet med carbofuran. Det fastslår DTU Veterinærinstituttet efter at have undersøgt fuglen for Miljøstyrelsen.

Den syge havørn blev indleveret til Våbensted Vildtplejestation i Sakskøbing. Af Veterinærinstituttets journal fremgår det, at havørnen var svækket og havde kramper i benene. Ved ankomsten til Maribo Dyrehospital var fuglen død.

Miljøstyrelsen har i 2017 haft et tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og DTU-Veterinærinstituttet om sager, hvor der findes forgiftede rovfugle. I 2017 har task forcen været ude på cirka 75 fasanudsætningspladser, hvor der i tillæg til de almene veterinære forhold også er blevet kontrolleret for udlagte fugle eller andre mistænkelige forhold.

Det er fjerde gang i år, at der findes spor efter, at rovfugle efterstræbes ulovligt.

Alle rovfugle er totalfredede i Danmark. Havørnen er desuden beskyttet af EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv.

Det har siden 1996 været forbudt at opbevare og anvende carbofuran.

Fakta: Kendte tilfælde af ulovlig efterstræbelse af rovfugle i 2017

Juni: Fire midtjyske glenter døde efter forgiftning med parathion.

August: Rovdyrfælde med carbofuran fundet i Store Vildmose.

September: Ulovlig høgefælde på gods i Køge Kommune.

Oktober: Havørn forgiftet med carbofuran på Lolland.

Læs herunder artikler relateret til gift i naturen 

[su_custom_gallery source=”category: 3401″ limit=”100″ link=”post” target=”blank” width=”210″ height=”160″ title=”always”]

%d bloggers like this: