Mårhunde med GPS-sendere skal forhindre mårhunden i at sprede sig fra Jylland til Fyn og de omkringliggende øer

Af Naturstyrelsen

Nu har Naturstyrelsen og lokale jægere udsat to GPS-mærkede mårhunde på Fyn. GPS-senderen sladrer om det såkaldte judasdyrs færden, og når der er tegn på, at dyret har fundet en mage, bliver parret fanget. Det sker for at forhindre det invasive rovdyr i at sprede sig fra Jylland. De to mårhunde, der sættes ud, er af samme køn. Om godt en måned vil de blive indfanget, og to nye dyr af det modsatte køn vil blive sat ud.

– Vi ved ikke med sikkerhed, om der allerede er mårhunde på Fyn, men hvis det skulle være tilfældet, håber vi, at vi med denne særlige indsats kan forhindre, at mårhunden spredes yderligere og etablerer sig på Fyn. Udover at vi sætter disse to GPS-mårhunde ud, vil vi meget gerne bede jægere, fynboere og andre om at se efter mårhund, når de færdes i naturen. Hvis man ser en mårhund eller sporene efter den, så kontakt os meget gerne på vores indberetningsportal over invasive-arter.dk, siger kontorchef Annette Samuelsen, Miljøstyrelsen.

Skal forhindre spredning

Bag beslutningen om at fokusere på at forhindre mårhunden i at sprede sig fra Jylland står Miljøstyrelsen, der er overordnet ansvarlig for indsatsen mod mårhund. Det daglige arbejde med bekæmpelse af mårhunden udføres af Naturstyrelsen og frivillige i Danmarks Jægerforbund i samarbejde.

– Vi sætter nu ind på Fyn med GPS-mærkede dyr. Mårhunden kan sprede sygdomme men udgør også en trussel over for især padder og fugle. For eksempel kan den støvsuge vigtige fuglebeskyttelsesområder for æg. Den formerer sig også eksplosivt, og hvis det ikke lykkes os at holde bestanden nede, vil det kunne have meget store negative konsekvenser for en række arter, som mårhunden lever af, og for de rovdyr hvis fødegrundlag den også tager, siger skovrider Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen.

Antallet af mårhunde i Danmark kendes ikke, men man regner med, at bestanden er stigende. I år forventes det, at antallet af mårhunde, som går til i trafikken eller ved organiseret bekæmpelsesindsats, jagt og i høstmaskiner ligger på cirka 1.000 mårhunde. Det er det største antal hidtil.

Mårhunden er desuden kommet på EU-listen over invasive arter i 2017. Det betyder, at alle EU-medlemslande skal deltage i indsatsen imod de invasive arter på listen ved at overvåge udbredelsen, forhindre introduktion og spredning til andre medlemslande og så vidt muligt bekæmpe de allerede introducerede arter.

Hvad gør du, hvis du ser en mårhund?

Ser du en mårhund – død eller levende – eller mårhundens spor, må du meget gerne dokumentere det med et billede. Læg gerne en referencegenstand ved siden af sporet, så man kan se størrelsesforholdet. Det er også vigtigt, at vi får at vide præcis hvor og hvornår, du har set mårhunden.

Indberet din observation via indberetningsportalen 

Vi vil også gerne vide besked om døde mårhunde, der ligger i naturen. Alle døde mårhunde skal så vidt mulig undersøges for parasitter og andre sygdomme. Døde mårhunde kan indleveres til Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund, eller man kan kontakte DTU-Veterinærinstituttet for hvor det døde dyr kan indleveres.

LÆS OGSÅ: DE UØNSKEDE – MÅRHUNDEN

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348