Har du som jæger alle dine forsikringer i orden? Her tænkes ikke kun på den obligatoriske jagtforsikring, som du har qua dit jagttegn, men også forsikringer som vedrører våben og udstyr

Af Peter Thisted

Hvis du en dag kom hjem til en rygende brandtomt eller et tømt hus – er du så sikker på, at alt dine våben og dit jagtudstyr (og øvrige indbo) er fuldt dækket ind?

Eller hvad nu hvis din nyindkøbte Sauer med Zeiss-optik tager sig en tredobbelt axel fra skydestigen – er den så overhovedet dækket af din forsikring? Det er alt sammen noget, som man ikke må tage for givet.

Våben, ammunition og udstyr kommer hos nogle forsikringsselskaber ind under begrebet “særligt indbo”, og skal således være dækket separat.

Våben og særligt indbo

Særligt indbo defineres forsikringsmæssigt hos nogle selskaber således, at de genstande, som kommer under denne kategori, kun dækkes inden for en beløbsramme på 10-15 procent af den samlede forsikringssum.

Så har du en indboforsikring på 1 million kroner, så er du måske kun dækket ind med særligt indbo for 100-150.000 kroner.

For din egen skyld bør du tage lommeregneren med en tur ind til våbenskabet. Så kan du hurtigt danne dig et overblik over, om du kan få fuld erstatning, hvis det værst tænkelige skulle ske.

Dine våben er i øvrigt ikke det eneste i denne kategori – den omfatter også følgende:

Antikviteter
Musikafspiller, plader og CD’er
TV-udstyr, herunder fladskærm, DVD-afspiller og film
Kikkerter (herunder også sigtekikkerter), kamera og andet fotoudstyr
Musikinstrumenter
IT-udstyr som PC, printere og kopimaskiner
Radioer til elgjagten i Sverige
Spiritus
Pelse og pelsværk, skind og skindtøj
Ure, guld og smykker m.v.
Ægte tæpper

Se også: Forsikringsguide

Nogle forsikringsselskaber kører som før nævnt med, at maksimalt 10-15 procent af forsikringssummen dækker dit særlige indbo. Andre igen har et fast beløb pr. skade – f.eks. med max. 22.000 kr. – ret surt med en smadret Blaser-riffel til 35.000!

Der er dog også selskaber, som dækker alt inden for den samlede forsikringssum. Her skal du så bare sikre dig, at denne sum så også er tilstrækkelig høj.

Uforsvarlig opbevaring

Ud over, at der er en maksimal procentdel, som dit særlige indbo må udgøre af forsikringen, så er der også særlige vilkår for, hvordan du må opbevare dit særlige indbo.

Forsikringen dækker således ikke, hvis dit særlige indbo er opbevaret “uforsvarligt”. Hvis du f.eks. bor i lejlighed, må du ikke opbevare dit særlige indbo i et lofts- eller kælderrum. Det må heller ikke opbevares i udhuse eller garager – heller ikke selv om de er aflåst.

Hvis du ofte medbringer dit særlige indbo i bilen, skal du være opmærksom på, at forsikringsselskabet kan have en maksimal sum for, hvor meget de dækker ved tyveri fra bilen. Desuden skal du altid opbevare dit særlige indbo aflåst og ikke umiddelbart synligt i bilen. Dvs., f.eks. i baggagerummet eller aflåst i handskerummet.

Våben m.v. skal naturligvis opbevares lovligt i et godkendt fastboltet våbenskab. Og under transport skal de være låst inde i bilen og ikke være synlige. Dette er også gældende, når du tanker brændstof!

Har du checket, om dine våben eller andet udstyr overhovedet er dækket på din jagttur til Tyskland, Sverige eller Polen?

Er du i tvivl om noget som helst, så bør du kontakt dit forsikringsselskab.

Andre selskaber deler forsikringen op i almindeligt indbo, særligt indbo og særlig værdi. Alt afhængigt af selskabet er der forskel på, hvordan du er dækket ind.

Tryg forsikring oplyser blandt andet, at de dækker alt særligt indbo under den samlede forsikringssum – vel at mærke hvis tingene er opbevaret korrekt. Her kan du i øvrigt også tegne en speciel forsikring på dine trofæer.

Men her skal du så være opmærksom på, at du så også har en forsikringssum, der er tilstrækkelig høj.

Så der er altså god grund til at checke med dit selskab, specielt hvis du syntes, at dine forsikringsbetingelser virker uoverskuelige – og det er nok mere reglen end undtagelsen.

Man skal aldrig gå ned på udstyr – men det bør man altså heller ikke med sin forsikring …

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »