“En underlig procedure”, lyder forskers kommentar efter rettelse af omdiskuteret DJ-artikel om tandsnitmetodens sikkerhed, da det ikke fremgår, at artiklen nu er rettet

Af Netnatur.dk

” Jægerforbundets redaktion anklaget for bevidst at føre læserne bag lyset”

Sådan skrev Netnatur.dk 15. januar 2017

Kritikken var fremført at hhv John Vestergaard Olesen og Steen Andesen – begge Ph.D´i statstik og tilknyttet Århus Universitet.

De to statistikere var – på baggrund af møde i Jagtens Hus d. 30. august 2017 – citeret på Jægerforbundets hjemmeside. Men de to forskere var ingenlunde tilfreds med artiklens fremstilling.

En fremstilling som betød, at flere læste artiklen fejlagtigt i forhold til det budskab, som forskerne forsøgte at levere under mødet.

Kæbeindsamling: Kritikken strammer til

Det er en samlet redaktion, der står som forfatter til den fag-tunge artikel. Hvorfor vælges denne kollektive skriveproces`Sådan  lød et af spørgsmålene rettet til Danmarks Jægerforund og til det lød svaret fra DJ’s jagtfaglig chef: ” Det er helt almindelig praksis i sager, hvor der er flere bidragsydere. Kan i øvrigt se, at det også praktiseres på Netnatur

Forskerne havde ikke fået artiklen eller citaterne fra mødet sendt til godkendelse inden artiklen blev offentliggjort. Og de havde ikke efterfølgende formået at få deres rettelser og tilføjelser taget til efterretning, selv om de flere gange have rettet henvendelse til Jægerforbundet om samme.

Hvad er det der sker?

Netnatur.dk rettede derfor henvendelse til Jægerforbundets kommunikationschef d. 15. 1. 2018

Et af de tilsendte spørgsmål blev i en mail formuleret som følger:

1: Hvorfor har man ikke imødekommet John Vestergaard Olesen og Steen Andersens kritik og rettet artiklen ind efter deres ønsker, så der ikke hersker tvivl om hvem der mener hvad? 

Jagtchef svarer?

Netnatur.dk har nu modtaget svar fra Danmarks Jægerforbunds jagtfaglige chef, der siden december 2017 har afvist de to Ph.d’eres fremførte kritikpunkter i forhold til artiklen.

Niels Søndergaard skriver:

Formanden for hjortevildtudvalget Norbert F. V. Ravnsbæk har bedt mig give dig (Netnatur.dk, Michael Sand red.) svar på dine spørgsmål.

Ad. 1. Danmarks Jægerforbund har blot citeret det, som John Vestergaard Olesen og Steen Andersen fremlagde på mødet i Jagtens Hus den 30. august 2017, og som det fremgår af den præsentation som de gav. Efterfølgende har de bedt om tilføjelser til deres citat. Det har vi drøftet med dem siden december, og nu tilføjet det ønskede.

Rettelser var en måned undervejs

John Vestergaard Olesen giver dog overfor Netnatur.dk udtryk for, at han ingenlunde er tilfreds med denne udlægning

John Vestergaard Olesen mener, at Søndergaard giver et helt forkert indtryk i det fremsendte svar.

Ifølge John Vestergaard Olesen fremstilles sagen som om, at de rent faktisk har sagt det, som fremgår af artiklen. Og at de nu blot efterfølgende vil have noget tilføjet.

– Det er absolut ikke tilfældet, forklarer John Vestergaard Olesen, som ser kritisk på Niels Søndergaards svar på de rejste spørgsmål.

– Vi er glade for, at det omsider kommer frem, at den traditionelle forklaringsgrad af den af DCE benyttede model er 35%, men er kede af det skulle tage mere end en måned at få ændret det.

– Vi havde bedt Niels Søndergaard om at dementere, hvilket ikke er sket, og nu er artiklen blot tilrettet uden at det nogen steder fremgår, at dette er sket. Tværtimod så ser det ud som om, at hele artiklen er skrevet 5. december – det er da en underlig procedure.

– I skrivende stund ligger artiklen nede som nummer 67 på DJ’s hjemmeside og der er vel ikke mange, der allerede har læst artiklen, som nu atter finder artiklen frem og bliver udredt af vildfarelsen lyder det fra Steen Andersen og John Vestergaard Olesen d. 17. Januar 2018

Claus Lind Christensen endnu ikke svaret

Netnatur.dk rettede i den fremsendte mail også spørgsmål til Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen.

Også DJ-formanden har forsøgt at at fortegne tandsnitsmetodens sikkerhed i bestræbelserne på at lukke ned for debatten, som har stået på de siden vildtbiolog Egon Bennetsen påpegede, at DCE’s  afprøvede metode viste sig, at være alt for usikker til formålet.

Sidste år ved denne tid citerede formanden et svar, som var modtaget fra en medarbejder på Københavns Universitet? Svaret mente formanden var så overbevisende, at kritikkerne måtte holde mund.

Men både spørgsmål og svar holdt formanden for sig selv.

Den sidste del af svaret – blev først anskueliggjort via aktindsigt – og det afslørede, at KU på ingen måde havde blåstempet den omdiskuterede tandsnitsmetode.

Hvorfor formanden kun viftede med halvdelen af svaret fra KU, vil Netnatur.dk stadig gerne have en kommentar på.

Men desværre var svaret på det spørgsmål, der var rettet til Claus Lind Christensen, ikke at finde blandt de to besvarelser, som vi med tak modtog fra Jægerforbundet d. 17. januar 2018.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »