Miljøministeren har bedt Vildtforvaltningsrådet om at evaluere forvaltningsplanen for ulven i Danmark

Af Redaktionen

Min opfattelse er, at når vi får ynglepar, som vi nu ser, og dermed en stigende bestand af ulve, så er det også nødvendigt at have et videre arsenal af reguleringsmuligheder, siger Esben Lunde Larsen til Jyllands-Posten.

Miljøministeren mener, at der skal være flere “værktøjer” i forvaltningsplanen, end regulering af egentlige problemulve, som i dag er det eneste, EU-Komissionen tillader.

Esben Lunde Larsen ønsker at drøfte mulighederne med andre af de EU-lande, som i dag har ulve inden for landegrænsen, og på den vis samlet forsøge at påvirke EU-Kommissionen.

%d bloggers like this: