Miljø- og fødevareministerens julegave faldt ikke i god jord hos DJ-formanden, som første juledag desuden kunne læse et notat, som kan risikere at sprænge tilliden til jagtens faglige grundlag …

Netnatur kommentar

Den 20. december udgik der en pressemeddelelse fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Dermed stod det klart, at Vildtforvaltningsrådets hjorteplan var faldet.

Langt bedre

Ministeriet har efter moden overvejelse valgt en model, som er langt mindre restriktiv end det, som Vildtforvaltningsrådet og dermed også Danmarks Jægerforbund havde lagt op til.

Dermed er der vedtaget en beslutning, der er faldet ud til fordel for jægerne.

”Det var ikke kun, det bedste der kunne opnås”, som det ofte hedder sig, som forklaring på et mangelfuldt forhandlingsresultat. Det var langt bedre …

I forhold til det indstillede fik jægerne fordoblet deres jagttid på kronhjort og forlænget jagten på hind og kalv i begge ender af sæsonen. Vildtbiolog med specielle i hjortevildt udtalte til DR4, at ministerens udspil var det bedste af de fremlagte forslag.

Læs mere: Kendt vildtbiologs syn på ministers hjorteudspil

Sociale medier festede

Der er naturligvis delte meninger om ministerens udspil. Men på de sociale medier blev der festet, selv om ikke alle i sagens natur var lige begejstret.

Især var der flere som beklagede, at landets jagtpolitik ikke alene blev ført af det rådgivende Vildtforvaltningsråd.

Dette synspunkt deles af Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund (DJ), som er medforfatter på den vidtgående hjortevildtplan, som var indstillet til ministeren.

DCE vil ikke svare på spørgsmål fra kritisk vildtbiolog

Esben Lunde Larsens julegave til de danske jægere skal i høring, og her kan man måske med de rette argumenter flytte et komma eller to. Men byttes, det kan kan gaven næppe, selv om udspillet ikke er at finde på DJ-formandens ønskeliste: “Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg ville ønske, at ministeren havde fremlagt sin plan for medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet først“, lyder det på forbundets hjemmeside.

– Hvis man udelukkende anskuer planen fra jægernes synspunkt, er det en udmærket plan, siger han til Jægerforbundets hjemmeside og fortsætter:

– Der er god jagt i det her – ganske enkelt.

Alligevel er Claus Lind Christensen ikke tilfreds med ministerens udspil og i forlængelse af ovenstående udtaler han:

– Men da Danmarks Jægerforbund samtidig bakker op om Vildtforvaltningsrådets målsætninger om en mere harmonisk bestandssammensætning, er jeg bekymret for, at ministerens plan ikke rækker.

Læs mere: Minister klar med plan for hjortevildt

Ikke kun floskler

Under den igangværende debat har vi her på sitet gjort os umage med at holde tungen lige i munden. Vi har ikke taget stilling til, hvor kagen bør skæres og har ikke en holdning til kronvildtets helt rigtige jagttid.

Men vi har en holdning til, at jagt skal forblive så lidt bureaukratisk som mulig.

Derfor er vi også på jagtens vegne glade for, at ministerens ”mest mulig frihed til den enkelte jæger” viste sig at være mere end blot velklingende floskler.

Måske var det netop ministerens helt overordnede jagtpolitik, der medførte, at den trojanske hest i udspillet, nemlig den kvotebaserede afskydningsmodel, blev bremset inden den fik fat og begyndte at slå rødder i dansk jagt- og vildtforvaltning.

Vi er nemlig overbeviste om, at dette synspunkt deles af langt de fleste. Også af dem, der lige nu og her føler, at udspillet går dem imod, da de mener, at kvoter og arealbegrænsing, brunstjagt og jagt ”by design” er vejen frem for dansk kronvildtforvaltning.

Hvis ikke dette er tilfældet skal det påpeges, at der næppe er langt fra kvotebaseret afskydning på kronhjorte til kvotebaseret afskydning af krikænder, gæs og skovduer etc.

Og hvem ønsker dette?

Dette slipper de danske jægere for og bl.a. derfor, har hjortesagen været så principiel vigtig for Netnatur.

Lyseslukker

DJ-formandens kontroversielle udtalelse medførte, at han efterfølgende måtte lægge ryg til kradse Facebook-bemærkninger om hvem han egentlig repræsenterer: Jægerne eller Vildtforvaltningsrådet?

Formanden var dog ikke ene om sit synspunkt.

Flere gav under debatten udtryk for, at de delte formandens bekymring. Jagtens fremtid ligger mere stabilt i Vildtforvaltningsrådet end i det folkevalgte politiske system, blev der argumenteret.

Men … målt på antal af bemærkninger, kan det helt overordnede indtryk ikke beklikkes. Jægerne var glade og alene på Netnatur kunne vi se, at nyheden nåede ud til over 40.000 på blot 24 timer.

For en stund blev den til tider karske debat på de sociale medier nedtonet til ukendelighed. Digitale krammere blev uddelt som aldrig før og troen på, at man rent faktisk kan gøre en forskel, havde fået vinger.

Men det var efter meget at dømme ikke kun de mest ivrige tastekrigere, der jublede.

En afstemning gennemført på Facebook afslører, at tilslutningen til ministerens plan er ganske overvældende.

Dog skal det understreges med en meget fed streg: Den slags afstemninger skal altid tages med meget stort forbehold. Også selv om resultatet er markant og omkring 80% oplyser, at de betragter ministerens udspil som en succes.

Vildtbiologens julebombe

De mere engagerede danske jægere fik dog ikke lang tid til at feste. Den 25. december landede et notat i Netnaturs mailboks, der betød, at den lille redaktion skubbede både juleand og julehygge i baggrunden.

En lang og tætskrevet redegørelse fra vildtbiolog Egon Bennetsen ramte som en bombe i en kæbeindsamling, som Danmarks Jægerforbund har søsat i Nordjylland.

Administrator af hjortegruppe opfordrer til boycut af kæbeindsamling

En kæbeindsamling skal afgøre om der efter overgang til de nye bekendtgørelser nedlægges flere hjorte over otte år. Men i et notat fra vildtbiolog Egon Bennetsen slår han  fast, at indsamlingen og de tilknyttede tandsnitsanalyser ikke kan anvendes til det formål.

Vildtbiologen har længe påpeget, at der individ for individ kan konstateres meget store udsving når den ”kendte” alder på en nedlagt kronhjort sammenlignes med den ”vurderede” alder ud fra en tandsnitsanalyse. Desuden har han rejst alvorlig tvivl om metodens anvendelighed som pejlemærke for den mere overordnede afskydning af danske kronhjorte.

Men i det fremsendte notat slår den nordjyske biolog endelig fast, at den anbefalede tandsnitsmetode også er baseret på en række fejl, når man ser hen over de danske erfaringer, som anbefalingerne bygger på. “Metoden er helt uanvendelig til formålet”, slår han fast.

Vildtbiologens lange udredning kan således vise sig at blive en syngende lussing til DCE. Ikke kun fordi de måske har anbefalet en metode, der ikke holder vand, men især fordi de har nægtet at svare på de spørgsmål, som Netnatur på baggrund af biologens faglige kritik, har rejst undervejs i debatten.

En kendt dansk forfatter, debattør og foredragsholder rammer hovedet på sømmet og skriver i en debattråd:

“It is all Greek to me”, som man siger på engelsk. Jeg forstår det ikke. Men hvad jeg mest af alt IKKE forstår, er hvordan universitetet kan nægte at svare på spørgsmål ang. ovennævnte. Universitetet er jo ikke et privat firma.”

Reaktionen

I stedet for en åben dialog, er der nu skabt en højspændt situation i det danske jagtmiljø, som tjener absolut ingen.

Desuden rejser det fremlagte notat en række spørgsmål, som også kunne være afklaret, inden man kastede sig ud i en undersøgelse, som man måske ikke kunne gennemskue.

Leksikon over arter er opdateret

Egon Bennetsens vedholdende kritik og aktuelle notat rejser spørgsmålstegn ved om de organisationer, der har lænet sig op af DCE’s anbefalinger, har udvist tilstrækkelig kritisk sans.

Stopper Danmarks Jægerforbund indsamlingen af kronvildt-kæber? Eller fortsætter de uanfægtet selv om vildtbiologen har påpeget, at metoden er uanvendelig til formålet?

Og hvordan har DCE tænkt sig at reagere? Går de nu endelig i rette med vildtbiologen eller kryber de til korset og indrømmer fejlene, som påpeges i notatet?

Der er lagt op til et sværdslag af de helt store og der bliver kun én vinder: Enten kan metoden anvendes til formålet eller også kan den ikke.

En ting står dog fast – uanset hvem der måtte ”vinde”.

Den helt afgørende tillid mellem jægerne og det system, der skal sikre det faglige grundlag, er allerede sendt til tælling.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »