1,5 mio. franskmænd har jagttegn – og landet er da også et fantastisk jagtland med et væld af jagtbare vildtarter

Af Redaktionen

Du kan som udlændinge få udstedt et fransk jagttegn – permis de chasser – for en periode på op til 9 sammenhængende dage. Tilladelsen kan fornyes i alt 3 gange.

For at få udstedt et fransk jagttegn, skal du fremlægge følgende:

 • Gyldigt bevis for forsikring, som dækker under jagt. Her er den danske jagtforsikring OK. Bevis kan hentes her.
 • Et gyldigt dansk jagttegn
 • Dansk pas
 • 2 stk. pas-fotos (35 x 45 mm)
 • En invitation eller aftale om jagt

Det franske jagttegn udstedes ved henvendelse til:

Direction Générale des Douanes
Sous-direction de l’Union douanière et de la coopération internationale
Bureau E2, 23 rue de l’Université
75007 PARIS
Telefon: (00 33) 1 44 74 46 80

Indførsel af våben til Frankrig

Man kan ikke uden forudgående tilladelse indføre våben uden tilladelse fra de franske toldmyndigheder.

Følgende dokumenter skal indsendes:

Dokument på nedenstående link i 3 eksemplarer (dækker også ammunition – skal udfyldes med blokbogstaver) :

INDFØRSEL AF VÅBEN

 • kopi af pas
 • kopi af våbentilladelse
Fransk jagttegn - sådan gør du

Frankring er ikke mindst blandt danske råvildtjægere blevet et mere populært rejsemål. Men ud over bukkejagt og andre former for råvildtjagt, kan man i Frankrig opleve spændende jagt med haglbøsse efter ikke mindst snepper og bekkasiner.

Ansøgningen skal stiles til :

Direction Générale des Douanes et Droits indirects
Bureau E/2
11, rue des deux Communes
93558 Montreuil cedex

Telefon : (00 33) (0)1 57 53 46 79 eller (00 33) (0)1 57 53 46 80

hvorefter tilladelsen kan udstedes.

Man må indføre i alt 3 våben og 100 patroner.

Husk i øvrigt

Når du er på jagt i Frankrig, skal du altid medbringe:

 • Både dit danske jagttegn og din franske tilladelse – permis de chasser.
 • Bevis på, at du har en gyldig forsikring under udøvelse af jagt
 • EU-våbenpas
 • EU-kæledyrspas, hvis du medbringer egen hund
 • Gyldig billede-legitimation, som f.eks. dit pas

Våben og ammunition

Frankrig har en speciel våbenlovgivning, så det er derfor en god idé på forhånd at undersøge, om dine våben er tilladte eller ej.

 • Våben som  ønskes medbragt, skal være indført i dit EU-våbenpas.
 • Brug af lyddæmper og night-vision er ikke tilladt.
 • Ved transport af våben: Under transport må våben ikke være ladt og skal transporteres i aflåselig kasse. Våbendele (lås på rifler) og ammunition skal holdes adskilt.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »