Freddy Wulffs opfordring til DJ- direktør: Giv ny formandskandidat en uforbeholden undskyldning

 

Læserbrev af Freddy Wulff 3. august 2020. Opdateret med BILAG og svar fra omtalte DJ-direktør

Formands-spin

SPIN: Engelsk ord som oprindelig betyder at snurre rundt. Nu almindeligt brugt specielt i politik. At dreje et budskab i en bestemt retning. At omgås sandheden uden større respekt – i grove tilfælde direkte at LYVE. Døm selv ang. nedenstående:

Den 10. juli spurgte formands-kandidaten Hr. Jesper Lindgaard på Facebook om Danmarks Jægerforbund (DJ) have ”tabt” til Skovskolen angående et EU-udbud ang. SEKS uddannelser. Til en værdi af omkring 33 millioner over fem år. Og med mulighed for forlængelse. Seriøse penge.

Hr. Jesper Lindgaard spurgte også, hvad det ville betyde for DJ’s fremtid. Jagtens Hus ved Kalø etc. etc. Men det er af mindre betydning i denne forbindelse. Dette handler om SPIN/USANDHEDER/BEVIST AT LYVE.

Samme dag svarede Danmarks Jægerforbund:

UDBUD: VINDER 2 TABER 1

So far – so good.

DJ vandt Udbuddet ang. Formidling og Markvildtindsats og tabte så ang. Uddannelser. Artikel af Hr. Torsten Lind Søndergaard med reference til Hr. økonomidirektør Jens Kjær. (Også konstitueret direktør den 10. juli.)

”Der er faldet afgørelser i alle tre. Men fra afgørelsen er truffet af udbudsjuristerne i statens administration, til resulttet kan offentliggøres, går der ti dage – en såkaldt stand still-periode.

De ti dages tavshed fungerer som en periode, hvor de forskellige bydere på de forskellige udbud, har mulighed for at klage eller evt. falde fra.

Brydes tavshedspligten, så afskæres muligheden for at klage.” (Læg mærke til: FALDE FRA)

(Ja, sådan er reglerne, bekræftet til mig under en længere samtale med Miljøstyrelsens jurister.)

Så fortsætter DJ:

”Men da afgørelsen på uddannelsesudbuddet er blevet “lækket” på Facebook, vurderer konstitueret direktør i Danmarks Jægerforbund ikke, at det længere giver nogen mening at opretholde stand still-perioden.

– Vi havde håbet på, at vi kunne holde det her fortroligt jævnfør udbudsreglerne og så længe vi i jægerforbundet gjorde vores stilling klar. Men nu er resultaterne af udbuddet lækket, og så kommer det til at virke underligt, hvis vi fra forbundet siger ”ingen kommentarer”. Så derfor – vi har i jægerforbundet vundet udbuddene om formidling og markvildtindsatsen, men vi har tabt den på uddannelsedelen, siger Hr. Jens Kjær.”

Og så er vi jo med det samme inde i den første gang SPIN:

Under min samtale med Miljøstyrelse blev det gjort klart, at Hr. Jesper Lindgaards indlæg på de sociale medier overhovedet INGEN inflydelse kunne have på beslutningsprocessen.

Kun indlæg fra tilbudsgiverne kunne. Skal vi lige lade den stå: Kun tilbud fra tilbudsgiverne kunne have indflydelse.

Men her skal Hr. Jesper Lindgaard have det første rap over knoerne. Kun for at sætte ham i dårligt lys angående formandsvalget. Det er ret beset forkasteligt –  det er mod bedre vidende. Er vi her henne i en gang ”alvorligt lyv”?

Og skal vi så lige kigge på mere SPIN i det ovennævnte. Udeladelse af forskellige facts er jo også en form for SPIN:

I ”OVERSIGT OVER TIDSFRISTER I UDBUDDET” fra Miljøstyrelsen uder Miljø-og Fødevareministeriet, står der:

  1. april 2020: Afsendelse af udbudsbekendtgørelsen. (Det er denne jeg refererer til).
  2. maj 2020 kl. 10.00: Spørgsmål, der modtages senest denne dato, vil under alle omstændigheder blive besvaret. (Og så kommer der lidt ang. senere modtagne spørgsmål.)

Uge 21-24, 2020: Vurdering af indkomne tilbud og identifikation af vindende  tilbudsgiver.

  1. juni 2020: Forventet udmelding af tildelsbeslutning.
  2. juni – 26 juni 2020: Forventet standstill-priode (startdato – slutdato)
  3. juni 2020: Forventet indgåelse af kontrakten.

Men sådan kom det ikke til at gå. Fordi …

En tilbudsgiver forklarede ikke klart nok sine tilbud. (Der må gættes.) Derfor blev stand still-perioden skubbet længere frem i kalenderen. Den 4. juli til den 13. juli.

Jeg har TRE gange bedt DJ om de nye datoer – men – intet svar. Det skulle åbenbart være en hemmelighed. Kan ikke se nogen grund til dette. Men da Herrens veje er uransagelige, hvorfor så ikke DJs?

Til sidst kontaktede jeg Miljøstyrelsen, som jo kunne meddele, at det ikke var en hemmelighed.

Det var den 10. juli at Hr. Jesper Lindgaard kommer med sit indlæg, og det var samme dato at økonomi-og konstitueret direktør Hr.  Jens Kjær svarede.

Altså indenfor stand still-perioden.  

Men som Miljøstyrelsen forklarede mig, så kunne Hr. Jesper Lindgaard, eller en hvilken som helst anden, som ikke havde en hest i det løb, skrive hvad de ville. Det ville ikke betyde noget.

Men, men …

DJ skriver samme dag, og det ville kunne afspore DJs chancer. Ja, det kunne DJs indlæg så absolut. Men, det gjorde heller ikke. Bussen var kørt. Næste stop: ”Skovskolen”. FOR DJ HAVDE ALLEREDE KASTET HÅNDKLÆDET I RINGEN!

Indlæggene fik så de forskellige jagtgrupperpå Facebook til at koge. Folk sprang på hovedet i blækhusene. Høtyvene blev hentet frem, tjæren sat til at koge og hønsene for rundt i Danmark uden fjer. En skam vor H.C. Andersen ikke er i live i dag. Så var det ikke en fjer til fem høns – så ville et dun være blevet til en hønsefarm!

Men, da man så ikke kunne finde på mere at – uberettiget – hænge Hr. Jesper Lindgaard op på, så blev der spekuleret videre.

Hvor vidste han det fra? En HB’er? Venner, der var to direktører, otte HB’ere, en formand, og to medarbejdere, der kendte til beslutningen. 13 mennesker. Kender vi ikke alle denne: ”Dette er en hemmelighed, du må ikke sige det til nogen, men …” I løbet af ingen tid summede Jagtens Hus som et bistade. Selv huskatten gik rundt og spandt …

Og så trak man også lige medarbejder-kortet frem.

De ansatte, som Miljøstyrelsens/DJs beslutning kunne få for nogle etc. etc. Sådan skulle de ikke have det at vide. Venner: Det viste de da allerede. 

Men kandidaten til formandsposten i DJ, skulle så lige ind i endnu en gang spin. Til fordel for den siddende formand.

Hr. Økonomidirektør Jens Kjær. Du er ikke valgt til dit job. Du er ansat. Jeg og de andre medlemmer af forbundet er med til at betale din løn. Jeg finder det MEGET forkert, at du på denne måde blander dig i valget af den næste formand. Det er ikke dit job. Jeg har faktisk hørt, at du er en flink fyr. Venligst bevis det ved at give en uforbeholden undskyldning til Hr. Jesper Lindgaard. Det ville klæde. Både dig og Danmarks Jægerforbund.

Freddy Wulff forfølger spørgsmålet: Anvender DJ-direktør Jens Kjær “spin” og er ny formandskandidat blevet syndebuk i spørgsmålet om tabte milliontilskud? (Danmarks Jægerforbund har d. 1.8.ansat Karen Friis som ny direktør i forbundet)

 

Inden jeg talte med Miljøstyrelsen havde jeg også for god ordens skyld, en samtale med en ven, som tidligere underviste på Copenhagen Business School. Ja, han bekræftede, at en ikke involveret person i udbuddet, ingen indflydelse havde på Miljøstyrelsens beslutning.

Jeg vil nu tale med en anden ven, pensioneret advokat og spørge om han kan komme med en mening – pro bono – ang. ansatte, der blander sig i valget i et forbund.

Må så lige til sidst spørge, Hr. økonomidirektør  Jens Kjær: Nu jeg kom til at nævne at bussen kørte til ”Skovskolen”. Blev du kastet ind under bussen – eller hoppede du selv?

Så løb jeg lige ind i en weekend.

Men det betød, at jeg fik kontakt med min ven – den pensionerede advokat. (På fisketur i Norge.) Han kunne ikke, uden at slå op i digre værker, sige om der var ”jura” i at ansatte blandede sig i et formandsvalg. Men, hvis det ikke direkte stod i hans ansættelseskontrakt, at det skulle han, så ville han kalde det ”meget, meget uklogt”. For tænk om kandidaten vandt – og de så skulle til at arbejde sammen.

Nu har vi så fået ny direktør. Ms. Karen Friis. Velkommen ombord. Og uden på nogen måde at ville blande mig i dit arbejde: Måske kunne du kigge på ovennævnte – for det er ikke første gang det er sket, at fastansatte –  bevist og på skrift i forbundets kanaler nedgør Hr. Jesper Lindgaard. Men du, ms. Karen Friis har jo erfaring fra foreninger etc. Det ville være rart om der kunne indføres normale forhold i vores forbund.

Stay tuned: Der kommer mere.

PS: Jeg slår dette op på min tidslinje og NETNATUR. Netnatur har ikke haft nogen som helst indflydelse på det skrevne. Det er min mening – det er mit ansvar.  

BILAG: 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 143)

Hej Michael

Beklager jeg først skriver nu, men på grund af ferie kommer jeg kun sporadisk til min mail.

Jeg har ikke læst Freddies læserbrev, men som udgangspunkt må Freddy eller enhver anden have sin holdning.

Mit indlæg kom som svar på et indlæg på Facebook og beskriver meget neutralt forholdene omkring udbuddet.

Om svaret skulle deles op, således jeg indledningsvist kun havde bekræftet vi havde tabt udbuddet og præciseret de reelle tal, for derefter i et senere indlæg, at havde forklaret konsekvensen af de fremkomne oplysninger når spørgsmålet kom om hvorfor vi ikke havde klaget over udfaldet, ja det må være en smagssag.

Er der kritik over min person eller andre ansatte, så håndterer vi enhver kritik – uanset hvilket niveau, de er på – internt.

Hvis der er klager over ansattes adfærd, så vil vi opfordre til, at man klager direkte til den nye direktør, hovedbestyrelsen eller anvender vores whistleblowerordning.

Med venlig hilsen

Jens Kjær
Økonomi- og IT Chef

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »