Freddy Wulff påpeger, at man i stedet for at klage over Danmarks Jægerforbund i forskellige Facebookgruppe kan vælge at sende klagerne via forbundets whistleblowerordning

Læserbrev af Freddy Wulff

Den 3. maj 2019 blev der i forbindelse med sexchikanesagen nævnt i en nyhed på Danmarks Jægerforbunds (DJ) medlemsnet, at HB ville etablere en whistleblowerordning.

Den 3. januar 2020 blev ordningen en realitet også iflg. en nyhed på medlemsnettet, der også viste et link til klageformularen.

Desuden oplyses det, at også EKSTERNE kan benytte ordningen, hvilket må betyde, at man ikke behøver at være medlem af DJ for at komme ind i klageordningen via forbundets offentlige hjemmeside:

Gå ind på ”OM DJ” i den vandrette menu for oven.

Eller benyt dette link:

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-er-vi/dj-s-whistleblowerordning/

Vælg derefter ”Hvem er vi?” og scroll ned til ”DJs whistleblowerordning.”

Hvorfor DJ valgte en sådan udvej, for at folk kunne klage, går der en del rygter om. Nogle siger, at formanden/HBerne ikke længere kunne ”tage mosten.” Andre at det var nogle medarbejdere på Kalø, der havde fået nok. Og endnu et rygte siger, at annoncørerne var begyndt kan kontake direktionen, for at få at vide, hvad den sag gik ud på.Hvad der er sandt, ved jeg ikke.  Men du kan så klage til forbundet – og ikke blot om sexchikanesagen.

OG DU BEHØVER IKKE VÆRE MEDLEM AF DANMARKS JÆGERFORBUND.

Men vær lidt alvorlig. Tror ikke det er værd at spilde krudt på f.eks. Hr. Claus Lind Christensens vildt-opskrifter.

OG HUSK DU KAN VÆRE ANONYM – Og det vil mange så måske foretrække. Plus om du mener at en HBer – eller vor formand – har sagt eller skrevet noget, som du mener er lettere idiotisk, betyder det jo ikke at personen nødvendigvis skal kaldes en idiot. Injurierende udtalelser, eller oplysninger, som er underlagt fortrolighed osv. bør man ikke offentliggøre.

Når der kommer en anmeldelse igennem systemet går den direkte til PwC (Revisionsfirma).

Her vurderes det indleningsvis, om forholdet er omfattet af ordningen, og om der er tilstækkelige oplysninger i anmeldelsen til at undersøge forholdet nærmere.

Hvis så kontaktes whistlebloweren for at indhente yderligere oplysninger og få oplyst sagen nærmere, og evt. beviser,hvis whistlebloweren ønsker at have en dialog med PwC.

Der foretages derefter en habilitetsvurdering. Der vurderes, hvem der må antages at være kompetent til at undersøge forholdet internt i Danmarks Jægerforbund.

En objektiv person, som ikke er indblandet i forholdet. Derefter sendes anmeldelsen til DJ sammen med en anbefaling om, hvordan sagen bør håndteres.

Danmarks Jægerforbund vurderer, om der skal indledes en undersøgelse og omfanget heraf. PwC assisterer med undersøgelsen i det omfang det er nødvendigt, f.eks af hensyn til at bevar den nødvendige onjektivitet, eller for at kunne bidrage med særlige efterforskningskompetencer.

Alle anmeldelser bør indberettes via ordningen. Herved sikres det, at anmeldelsen bliver behandlet hurtigst muligt og mest effektivt, da formularen indeholder en række spørgsmål, som skal besvares med de nødvendige oplysninger. Og ordningen er lavet, så vi kan sikre whistleblowerens anonymitet.

Man kan godt offentliggøre en anmeldelse, som man har sendt gnnem systemet. Inden man gør det, skal man selvfølgelig overveje om der er injurierende udtalelser, eller oplysninger, som er underlagt fortrolighed o.s.v., som ikke bør offentliggøres.

Personen, som foretager en indberetning, vil blive orienteret om de tiltag, der er truffet på baggrund af indbretningen, hvis personen har afgivet kontaktoplysninger, dvs om sagen f.eks. er afsluttet baseret på utilstrækkeligt bevismateriale eller andre grunde. Om der er iværksat en intern/ekstern undersøgelse og eventuelt dens resultater, hvis det ikke påvirker den berørte persons rettigheder eller en evt. efterforskning hos myndighederne. Hvis personen, som foretager indberetning, har valgt at være anonym, vil der selvsagt ikke kunne ske orientering til personen.

Uanset om personen er anonym eller ej, vil det afhønge af den konkrete sags omstændigheder, om resultaterne af en evt. undersøgelse af en idberetning skal kommunikeres bredt.

Så, amigos, her kan man så komme af med sine klager. I stedt for at lægge dem op i forskellige åbne breve eller i forskellige grupper.

Mange store firmaer og kommuner har whistleblowerordninger.

GO FOR IT!

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »