LÆSERBREV af Freddy Wulff: Sår politikere frygt for at høste stemmer og har formanden for Jægerforbundet overhovedet jægernes mandat til at forhandle ulvens fremtid i Danmark? 

Læserbrev af Freddy Wulff, jæger

STRAIGHT FROM THE SHOULDER – Danmarks Jægerforbund (DJ) elsker jo engelsk. Skal vi kalde det: UDEN FORBEHOLD.

Skal Danmarks Jægerforbund blande sig i politik? Det mener jeg ikke. Og slet ikke som det gøres her op til Folketingsvalget og valget til EUs Parlament.

DJ er jo et forbund af Danmarks mange jagtforeninger.  Formand Claus Lind Christensen melder ud, at vi medlemmer, inden krydset sættes, skal tænke på, hvad partierne/kandidaterne kan gøre for jagten. I den forbindelse nævnes bramgåsen og ulven i samme åndedrag. Begge er EU-fredet. Vi gemmer bramgåsen til lidt senere i dette skriv.

Men så til smertensbarnet ulven. Rovdyret som for nogle er blevet et slags ikon i DK – som i andre lande. Og det modsatte.  I Sverige taler man endog om en ”ulvekrig” – og i Norge gåes der også til det verbale stål.

Hysteriet vil ingen ende tage. Både fra visse såkaldte ”krammere” – og folk der intet har imod at skrive, at den endog skal skydes på den mest bestialske måde. Eller fanges og pines.

Fåreavlere, der jo lettere forståeligt måtte ønske dyret hen hvor peberet gror, og nogle jægere, der måske har mindre grund til samme. Og hvor een såkaldt jæger allerede har skudt en ulv. Fordi den ødelagde hans kommercielle kronvildtjagt. Jagede hans kronvildt bort. Men samtidig har han over fem år modtaget tæt på en halv million kroner i erstatning for skader forårsaget af kronvildt!  

Senere er undskyldningen, at det var i selvforsvar (siddende i en bil) – og endnu senere at det var en hybrid – krydsning mellem ulv og hund – som også er fredet. Indtil det er bevist, det ER en hybrid. (Og så er det Naturstyrelsen, der skal tage sig af problemet.) Og hvor medlemmer af Folketinget eller håbefulde kandidater til samme eller til EU parlamentet nærmest falder over hinanden for at komme i avisen, på TV eller i Radioen. Og jeg tillader mig at sige: Uden at de ved ret meget om samme dyr.

De sår frygt – for at høste stemmer. Jeg finder dette meget, meget amoralsk.  I flæng kan jeg nævne:

Hr. Søren Espersen, DF: ”Vi skal huske på at ulven går efter børn og gamle mennesker”. (Ja, jeg har observeret, at ulve mest camperer ved børnehaver og alderdomshjem. Man kan ikke spytte for dem nogle af disse steder.)

Hr. Carsten Bach, LA: ”En ulv der kommer indenfor en afstand af 300 meter fra en bolig, skal kunne skydes uden videre. Det gælder også for en ulv, der er indenfor en radius af 200 meter fra en stald, eller 50 meter fra et hegn. (Det vil i realiteten gøre ulven fredløs. For kigger man på et Googlekort over ”ulveland”, så skal en ulv have en GPS for at bevæge sig mellem huse, stalde og hegn uden at blive skudt.)

Hr. Erik Poulsen, der er kandidat for Venstre til EU Parlamentet. På hans plakater står der: ”Ulven skal væk fra husdyr og mennesker.”

Vi ved, at ulven har snuppet en del får – men prøver han så at sige det samme som Hr. Søren Espersen: Farlig for mennesker? Hr. Erik Poulsen kan ikke se eller høre om en miniature puddel, der krydser en vej, uden at han råber ”ULV”. Han er også associeret med nogle af de værste Ulvehader-grupper der findes. Og han er ”redaktør” at Facebook Gruppen: ”Her er ulven i Danmark”. Her kan man intet positivt læse om ulven – og kritik af indlæg, som ikke lige passer i Hr. Poulsens totalt negative ulve-univers, slettes øjeblikkelig.

Hr. Steffen Troldtoft stiller som kandidat for LA til Folketinget.  Han er samtidig formand for Foreningen Ulvefrit Danmark. Her betaler man for at være medlem. Her finder man også en del af de virkelig hard core ulvehadere.  

Sideløbende er der også adskillige ulvehader-grupper. Og en stor del af medlemmerne er Tordenskjolds soldater. Sidste nye fra Hr. Steffen Troldtoft er, at han vil prøve at samle penge ind til  til at stævne STATEN. For at frede ulven i DK. Og i den forbindelse  nævner han det nye tiltag fra DJ, med at ulven skal gøres ”jagtbar.” (Det kommer vi til.) Han glemmer nok, at det er EU, der har fredet ulven. IKKE den danske stat. Så, skal staten stævnes for at følge en EU-lov? Good Luck Mr. Steffen Troldtoft.

Temmelig interessant faktisk, at han vil stævne staten, samtidig med at han stiller op til folketinget. Han ”praler” også af, at han har skrevet LAs ”ulvepolitik”. Desuden var han måske også mere involveret i drabet på ulven, hvor hans far havde fingeren på aftrækket. Her er den tykke dame vist ikke færdig med at synge. Sagen kommer for Landsretten i september.

Et ekstra lille tvist i denne sag er, at vor Miljøminister, Hr. Jacob Ellemann-Jensen, lader til at have adopteret det med afstand. Han nævner dog kun de 50 meter. Til en bolig – og hvor mange gange skal den så komme forbi, for at være en såkaldt ”problemulv”? Måske fordi han i mellemtiden har fået jagttegn og har indset at ramme en ulv i bevægelse på 300 meter – det er ikke helt let. Og så er der jo det med jagtretten og skudfang og bla. bla. Men han har jo arvet fars jagtvåben – og måske fået lidt råd med på vejen?

Det var for iøvrigt faderen, tidligere nogenlunde populære ex-udenrigsminister Hr. Uffe Ellemann-Jensen, nu Venstres grå eminence, der med ansigtet lagt i de kendte ungarnske hønsetyve-folder (Tak til journalist Jesper Klit, Århus Stifttidende for beskrivelse) sagde om ulven. For åben mikrofon: ”Skyd, begrav og hold kæft”.

Er det så opfordring til fauna kriminalitet? Han burde sgu være klogere. Nå men Hr.  Uffe er jo ikke på valg – kun sønnen, miljøministeren.

Men er det så slige ovennævnte kandidater/medlemmer af Folketinget, som Hr. Claus Lind Christensen, DJ, mener vi skal stemme på?

Prøver Hr. Claus Lind Christensen på denne måde at snige sig ind i sengen til landbruget/fåreavlerne?

Kunne han tænke så langt, at det måske ikke lige er V, DF og LA han skal snakke med efter valget? Skal det måske gå ud over jagten, at DJ har holdt på de forkerte heste? For det er jo disse partier, der råber væk med ulven!

Det kan man jo se i spørgsmålene og svarene, som er lagt op i JÆGER og på forbundets hjemmeside. Hvor bramgåsen og ulven er, hvad, man skal tage hensyn til, hvad angår valget til EU parlamentet. Her stemmer så at sige alle de BLÅ partier for, at der skal være jagt på bramgås og ulv. Men på den såkaldte RØDE side, kan man også gå med til jagt på bramgåsen. Men ikke når det kommer til ulven.

Er det her at bramgåsen skal ”hjælpe” ulven til at blive skudt?

Under Hr. Ravnkjær og Hr. Roed var reglen: Vi deltager ikke i parti-politik. Vi taler med hvem, der end er ved magten. Måske ikke så dårlig en regel endda.

Du, Mr. Claus har jo et par gange proklameret, at du var på vej sydover for at få den stygge ulv flyttet fra et papir til et andet. Så den kan ”jages”. Og så netop her i denne tid, hvor der tales biodiversitet.

Selv miljøministeren var ude at nævne det. Med reference til en dugfrisk FN-rapport. Hvordan en milliard planter, insekter, fugle, pattedyr, padder og fisk – og alt andet – på verdensplan er på vej til at blive udryddet.

– Vi må gøre noget, som han sagde. Men det gælder åbenbart ikke ulven. Ikke i DK.

Sig mig, sidder I stadig derude på Kalø og kigger i en meget gammel biologibog, hvor arter er delt op i gavn- og skadedyr? Eller har I nyere biologibøger, hvor I kan se, hvordan tingene hænger sammen? I må have disse bøger. Men står de gemt bag Eventyret om den lille Rødhætte?

Man kunne tænke sådan, når man ser, hvilke politikere I gerne ser i Folketinget og i EU Parlamentet. ( Sorry, en flabet bemærkning). MR. CLAUS, TIMING IS EVERYTHING!

Hvem, kære Hr. Claus Lind Christensen, har givet dig mandat til at snuppe futteren ned i Europa og begynde at forhandle ulvens fremtrid i DK?

Ulven er jo som nævnt totalfredet i de fleste europæiske lande. Hvorfor skal Danmarks Jægerforbund prøve at lave om på det? Gøre den jagtbar? Herre Gud, Mr. Claus hvor mange er der i Jylland? Fire – seks – måske ti, nu der igen måske er hvalpe.

Jeg ved godt du fik en lille sejr den anden dag. Man ville se lidt på det finske forslag. Men glæd dig ikke for tidligt. Der er større kræfter i gang, end hvad nogle europæiske jagtforbund kan mønstre.

Synes også at du tog det lidt personligt, da det hele ikke gled i olie. Kan du huske de gamle klassiske tegninger, hvor manden kommer dinglende hjem med ballon i knaphullet, læbestift på skjorten og møder konen i døren med kagerullen i hånden: ”Min kone forstår mig ikke”. Det var lidt sådan, da du kom hjem sidst med uforrettet sag: ”De forstår ikke noget ned i Bruxelles.”

Jeg mener, du er ved at sætte jægernes gode navn på spil. Vi jægere er medlem af Danmarks Jægerforbund. Ikke Danmarks Fåreavlerforbund.

Vort forbund skal ikke blande sig i at en enkelt eller to fåreavlere får snuppet nogle får. Det gavner IKKE jægerne som helhed, at DJ går ud og prøver at få ulven jagtbar! Så er det vist sagt rigeligt.

Ulven er vendt tilbage til DK efter 200 år. Den er IKKE en invasiv art. Naturen ejer ulven. Ikke jægere eller fåreavlere, som måtte mene, at de kan gøre med den, som de lyster.

Jagt i DK er IKKE en ret. Det er en tilladelse, der lånes til jægerne af hele den danske befolkning. Lad os ikke glemme det. Og lad os ikke ødelægge dette på grund af en håndfuld ulve.

For det er nok en mindre procentdel af den danske befolkning, der vil se ulven skudt bort. Og jeg kan da lige nævne, at under en togrejse for nogle måneder siden fra København til Jylland, sad jeg og læse i sidste nummer af Jagt, Vildt & Våben. Midt i vognen, hvor man sidder fire passagerer ved et bord.

En kvinde, der sad overfor mig spurgte: ”Er du jæger”. Ja, ja, sagde jeg. ”Går du så også ind for at skyde ulven i maven?” Det var sgu en spand kold vand i hovedet. Jeg var jo godt klar over, hvad hun refererede til.

Riffelinstruktøren fra Kronjyllands Jagtforening, der var endt op i landsdækkende aviser for at skrive på sin væg, at ulven skulle skydes med spidsskarp i vommen, så den kunne løbe et andet sted hen og dø. Så man ikke kunne finde ud af hvem, der stod bag fauna forbrydelsen. Og så snakkede vi ulve, og jeg fik hende nok overbevist om, at det ikke var alle jægere, der ville af med samme. Men en kedelig oplevelse.

Kronjyllands Jagtforening og DJ mener jeg gjorde det rigtige, ved at få riffelinstruktøren til at melde ud af samme. Også selv om han havde skrevet det af fra een af de rigtig store ulvehadere. Han er for iøvrigt lige idømt ti dages betinget. Noget andet med Hr. Troldtoft, der dræbte ulven. Der er jo faktisk aldrig set større beviser.

Ulven jages rundt med en traktor. Skydes fra en bil, alt i flotte farver. Men Hr. Troldtoft bliver ikke slettet som medlem af DJ. Man skal lige se om han kendes skyldig i byretten. Det bliver han så, indrømmer han har skudt ulven og får 40 dages betinget fængsel.

Men sagen sendes videre til Landsretten, og så skal DJ lige se, hvad der sker her.

”Onde tunger” og vandrørerne mener at vide, at DJ blev lagt under enormt pres fra forskellige organisationer og personer. Ikke ekskludere Hr. Troldtoft fra DJ. Dumt. Til sidst blev presset dog nok for stort på de sociale medier, og så var det adios, Mr. Ulvedræber.

Der skrives en del på de sociale medier om det faldende antal medlemmer i DJ. Der er vel naturlig afgang. Nogle stopper med at gå på jagt af forskellige grunde. Nogle dør. Men det ser ikke ud til at de tomme pladser fyldes op af nye jægere. Og dem er der faktisk mange af.

Kan det skyldes, at de unge jægere har et mere moderne syn på jagt og natur? At de ønsker det DJ, der er så uafhængigt som muligt. Og de godt kan tåle et større rovdyr i den jyske natur?

Hvis du, kære Claus, eller andre jæger så pokkers gerne vil skyde en ulv, og der er åbenbart nogle stykker, så kan den jages i forskellige lande: Ukraine, Serbien og Spanien for eksempel. Behøver det virkelig at være en DANSK ulv?

Og så til lidt positivt: Jeg og mange andre sætter stor pris på, at man nu for 2. år i træk i JÆGER over mange sider kan læse om ulvens status i DK og rundt om i Europa. Nok det eneste sted i DK, hvor man kan læse så meget om dette store rovdyr. På godt og ondt. Ingen bias. Tak for det. Og at bladet Jæger var det eneste sted i DK man kunne læse, at den engelske kvinde, der blev dræbt og ædt af rovdyr i Grækenland, ikke omkom på grund af ulve, som det ellers blev slået op alle steder. Det var hunde, og ejeren af samme skal nu for retten.  

Sætter også pris på du Claus Lind Christensen gik på TV og fortalte om, hvad mårhunden er ved at gøre ved den danske fauna. Måtte du kunne få de andre grønne organisationer ombord, ville det være rigtig fint. (Men det er du måske i gang med.)

Med et skriv som dette prøver jeg IKKE at underminere DJ. Jeg ønsker et stærkt DJ. Et DJ som ALLE danskere, ikke bare jægere, kan se op til, for Danmarks Jægerforbund er faktisk noget enestående, set med internationale øjne.

Et forbund, der er med til at passe på naturen, også ulven, og ikke ligger under for et politisk pres. Men som ledelsen pt løber rundt og prøver at slukke brande, som ledelsen selv har været med til at starte, så …  

Lige nu kan jeg ikke se lys for enden af den berømte tunnel. For lige nu er der slet ingen tunnel!

Til slut: Dette læserbrev har jeg har sent til Netnatur.dk. Det er ikke redaktionen på Netnatur, der står bag dette. Udelukkende mit skriv.
Tak til dem, der gad læse.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »