Den danske bestand af agerhøns er i fremgang. Antallet af parhøns er nu i gennemsnit 5,4 per km²

På forårsmarkprøverne for de stående jagthunde har man mange steder konstateret en glædelig fremgang i agerhønebestanden. Tællinger fra prøver viser en fremgang på over to par fugle pr. hold i gennemsnit. Det er en udvikling, som jagthundefolket har set over de sidste par år, og man er således forsigtig optimist med hensyn til fremtiden for agerhønebestanden.  

Tendensen underbygges af tal, som 25 agerhøneentusiaster blev præsenteret for ved et møde i Aulum d.20.04. Her blev tallene fra forårets store agerhønetællinger fremlagt, tællinger som jagthundefolk over hele landet har været med til at lave.   Der er indsamlet materiale fra 116 områder (over 100 ha) spredt ud over hele landet. 41 områder havde en bestand på under 5 par/km2, med et gennemsnit på 3,1 par/km2. 57 områder havde et gennemsnit på fra 5 – 10 par/ km2. 16 områder havde et gennemsnit på 10 eller mere/ km2.  

Det samlede gennemsnit for hele tællingen var 5,4 par/km2.   Tallene kan naturligvis vurderes på mange måder, men det skønnes, at vi i dette forår har en ynglebestand på minimum 50.000 par. Det harmonerer meget fint med vurderinger fra DMU, der sidste år beregnede bestanden til at være på mindst 47.000 par (baseret på vurderede observationer fra 2003).  

Forårssæsonen for markprøver er slut  

Forårsmarkprøverne for de stående jagthunde afsluttes hvert år med afvikling af Dansk Kennel Klubs forårsmesterskab. I år fandt de sted d. 11 april. For de kontinentale hundes vedkommende blev prøven afviklet ved Nørager, og resultatet blev:  

1.vinder med HP ruhåret hønsehund Siff, ejer Karsten Nielsen, Thorsø 2.vinder med HP vizsla Michen’s Bebe, ejer Erik Spanggaard, Vils 3.vinder med HP ruhåret hønsehund Springbjerglunds Virak, ejer Annette Laursen, Randbøl 4.vinder ruhåret hønsehund Barebill, ejer Søren Nielsen, Jystrup 5.vinder ruhåret hønsehund Langebjerggård’s Django, ejer Bent Clemen Jensen, Solrød Strand 6.vinder ruhåret hønsehund Hashøjgård’s Sascha, ejer Holger Uth, Slagelse.

De engelske racer afviklede deres mesterskab ved Holbæk. Her blev resultatet:  

1. vinder engelsk setter Østkystens Nellie ført af Jan Ulrik Nielsen 2. vinder irsk setter Lohmanns Jaffa ført af Frank Krøyer 3. vinder breton PVNs Victor ført af Knud Johansen 4. vinder irsk setter Mårup Messi ført af Per Pedersen 5. vinder engelsk setter Nordvestjydens Victoria ført af Kurt Nedergaard 6. vinder irsk setter Ibber ført af Tony Andersen   Det er andet år i træk Ulrik Nielsen vinder den fornemme prøve. I 2008 var det med en anden engelsk setter nemlig Senjas Ilex. En meget flot præstation.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »