Meddelelse til alle jægere: Regulerede mink skal indsendes til COVID19, lyder det fra Miljø- og Fødevareministeriet

Af Mariann Chriel, Specialkonsulent, Arter & Naturbeskyttelse 

Fødevarestyrelsen ønsker, at alle regulerede mink skal undersøges for COVID19.

Dette skal være med til at sikre, at der ikke står et reservoir i naturen, som senere kan give problemer for folkesundheden.

Jeg vil derfor anmode alle om at sikre indsamling af regulerede mink – skudt på jagt eller fanget i fælder.

Det er aftalt med Naturstyrelsen, at deres frysere kan anvendes ved indsamlingen. Fryserne tømmes hver 14. dag og dyrene køres DTU, hvor også andet faldvildt undersøges.

Ved håndtering af nedlagte rovdyr skal der bæres handsker.

Dyret lægges i en pose ved at krænge posen over det og den lukkes med en knude (”hundelortemetoden”). Hænderne sprittes af efter håndteringen.

Der er endnu ikke fundet COVID19 i rovvildt – men I er en kostbar ressource. Så hellere sikker …

Før dyret lægges i fryseren, sættes et mærke på med dato og sted (koordinater eller præcis gadebetegnelse) for nedlæggelsen/fundsted, jægerens navn, tlf.nr. og e-mail (så resultatet af undersøgelsen kan fremsendes til dig).
 
Mærket sættes fast med en farvet strip på posen.
 
Pap-mærker og farvet strip er til rådighed ved fryserne på afleveringsstederne efter tirsdag den 17. november, hvor første afhentning finder sted.
Der har været stor opbakning til indsamling af rovvildt i Nordjylland – vi skulle gerne vise at resten af landet også bakker op.
Er der spørgsmål, så kontakt mig.
Venlig hilsen
Mariann Chriel
Specialkonsulent | Arter & Naturbeskyttelse
+45 21 57 70 75 | machr@mst.dk

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »