De udsatte ænder skal være danske og de indfangede fasaner skal helst være naturens egne. Dette og meget mere skal der til for at udløse et diplom fra Bæredygtig Jagt …

Af Redaktionen

Bæredygtig Jagt introducerer nu en frivillig mærkningsordning for land- og skovbrug, der udsætter fuglevildt.

– Målet med mærkningsordningen er dels at sikre en endnu bedre afsætning af fjervildt, dels at styrke naturindholdet på ejendomme med mærket “Bæredygtig Jagt”.

Sådan lyder det på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, som danner en af søjlerne i Bæredygtig Jagt. Desuden er Sektionen for Større Jordbrug, Dansk Skovforening og Foreningen af Danske Herregårdsjægere en del af det samarbejde, der udgør Bæredygtig Jagt.

Opdræt af fasankyllinger skal så vidt muligt alene baseres på avlsfugle, der indfanges om vinteren mhp anvendelse i den kommende sæsons æglægning. Udsætning af ænder skal alene baseres på dansk opdrættede gråænder.

Udover en række mere etiske retningslinjer mht jagtetik, hygiejne og naturoplevelser kan man også læse, at der skal satses på plantning af egnskarakteristiske og hjemmehørende arter i de remisser m.m., der skal indgå i opdrættet. Desuden skal afgrøder på vildtagre bestå af sorter, der allerede anvendes i landbrugsproduktionen.

Ejendomme der tilslutter sig ordningen og kan leve op til de retningslinjer, der er formuleret, kan fremover anvende Bæredygtig Jagts logo i deres skiltning og markedsføring.

På bæredygtigjagt.dk kan man læse mere om den nye mærkningsordning.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »