Når engen bliver til skov eller heden til krat, så mister mange naturperler deres unikke skønhed og mangfoldighed. Sammen med den forsvinder levestederne for truede dyr og planter …

Af Redaktionen

I disse uger er der mange af Danmarks Naturfredningsforenings frivillige, der giver naturen en hånd med hjælp fra le, rive og højt humør.

I gamle dage sørgede landbruget for at holde naturen åben. Køer og får græssede ude hele sommeren, og landmanden tog høslæt til vinterfoder. På den måde blev græs og buske holdt nede til glæde for en mangfoldighed af blomster, sommerfugle og andre dyr.

Naturpleje er nødvendigt
Den slags græsning og høst er ikke længere rentabel, så heder, enge og overdrev gror til. Dermed bliver den unikke, lysåbne overdrevsnatur fortrængt af anden natur, som er mindre artsrig.
Derfor er menneskets naturpleje af heder, enge og overdrev helt uundværlig. For at give naturen en hånd på vej, inviterer mange af DN’s lokale afdelinger til Høslet-arrangementer over hele landet, hvor frivillige med le og rive holder græs og småbuske nede til glæde for en større mangfoldighed af dyr og planter.
Godt for naturen og sundt for dig

En af hovedkræfterne bag DN’s naturpleje er Nick Leyssac, der er projektleder for DN’s initiativ “Giv Naturen en Hånd”.
– Det at slå med le er igen blevet populært, da det både er en sjov og motionerende aktivitet for hele familien. Samtidig er det en naturvenlig og skånsom metode at slå græs på, hvad enten det er på sommerhusgrunden eller som del af naturplejen på en fredet eng, fortæller Nick Leyssac.

Kom og vær med
Forsommeren er højsæson for høslet og andre former for naturpleje. Alene i de næste to måneder står DN for mere end 20 arrangementer, hvor frivillige giver naturen en hånd til glæde for den biologiske mangfoldighed.
Alle er velkomne til at deltage i DN’s mange naturplejearrangementer. Har du lyst til at lære at slå med le, så mød op og vær med! Den eneste forudsætning er lysten til at gøre en forskel for naturen sammen med andre frivillige.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »