21-årige Ulrik Hansen fastholder anholdelsen af eks-hovedbestyrelsesmedlem i Jægerforbundet, Tonny Rasmussen bekræfter anholdelsen, men kalder sagen fordrejet.

Den overraskende vending i sagen omkring den civile anholdelse af 21-årige Ulrik Hansen på en af familiens jorder, den 24 hektar store „Gyldenhøj” i Stenløse tirsdag 8. april, tager en ny drejning med den mail, eks-hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund, Tonny Rasmussen, Ølstykke, af ukendte årsager har udsendt til en række personer i sit adressekartotek, efter historien om sagen blev sat på Netnatur.dk 14. april.

Forinden havde Tonny Rasmussen fået tilbud om at kommentere på den, men benyttede sig ikke af det. Tonny Rasmussen fastslår i mailen, at han ikke står bag anmeldelsen til Nordsjællands Politi. Den civile anholdelse af Ulrik Hansen forbigår han derimod i tavshed.

– Da Tonny Rasmussen og hans kammerat kom ind på vores ejendom, talte kammeraten i mobiltelefon. Mens vi gik ned imod min bil, var det derfor Tonny Rasmussen, der førte ordet. Da vi nåede frem til bilen, spurgte jeg, om jeg må gå, hvortil han (Tonny Rasmussen, red.) svarede, at det må jeg ikke, fordi jeg skulle betragte mig som civilt anholdt. Imens talte kammeraten i mobiltelefonen med Nordsjællands Politi, der hårdt presset ankom mellem tre kvarter og en time senere, forklarer Ulrik Hansen, som blev kontaktet af duoen efter at have skudt den sidste ud af i alt tre blishøns i en sø, opstået på familiens ejendom på grund af en defekt drænledning.

De tre blishøns, som blev skudt ulovligt, fordi Ulrik Hansen ikke havde en tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til dette, blev dels skudt, fordi de ikke skulle jage de ynglende gråænder i søen bort, dels fordi de fouragerede på vinterhveden op til søen, og har anrettet skade på denne. Tonny Rasmussen og kammeraten kom inde fra deres jagtareal på nabostykket, et „frimærke” på  5,5 hektar, hvor der blandt andet drives intens bukkejagt forår og sommer.

– Mens vi ventede på politiet og stod og snakkede, sagde de noget om, at min farfar var krybskytte, og det ikke var så underligt, at jeg gjorde noget lignende (ved at skyde de tre blishøns i sagen, red.). Desuden sagde en af dem – hvem husker jeg ikke – at de havde et horn i siden på mig, fordi min farfar engang var trængt ind på deres areal, efter at de havde skudt en buk der. I mailen, Tonny Rasmussen har udsendt til en række personer med tilknytning til jagt, postulerer han, at han aldrig har skudt en buk på det 5,5 hektar store areal. Han fastslår samtidig, at han ikke er lejer af hverken dette eller andre revirer, såvel som han aldrig har været på bukkejagt i området. Ulrik Hansen postulerer heller ikke over for Netnatur.dk, at Tonny Rasmussen er lejer af det lille naboareal på 5,5 hektar, hvoraf 0,5 hektar er beplantet med birk i et lavtliggende område. Han forholder sig kun til, at han mange gange har set Tonny Rasmussen på det nævnte areal – også i jagtsammenhæng.

– Jeg har ofte set ham på arealet med riffel i bukkejagten. Man kan ikke undgå at se hans Opel Astra eller Vectra stationcar holde der. Hvis han og kammeraten sidder to mand ad gangen på så lille et areal, så skulle vi på al den landbrugsjord, vi dyrker omkring Stenløse, have 60 mand på bukkejagt ad gangen. Det ville være helt hen i skoven, mener Ulrik Hansen. – Det er lodret løgn, når Tonny Rasmussen postulerer, at han ikke har været på jagt på det 5,5 hektar store areal, siger Ulrik Hansen; for alle der færdes i området, er vant til at observere Tonny Rasmussen der. Også Ulrik Hansens families forvalter på landbrugsarealet, Dennis Binder, har ofte observeret Tonny Rasmussen på arealet. – Jeg har set ham mange gange, især i bukkejagtsæsonen. I denne kører jeg enten gødning ud eller sprøjter afgrøderne. Jeg har ofte kørt forbi på traktoren, når han (Tonny Rasmussen, red.) med riffel har siddet i en hasselbusk i gærdet. Det er det eneste sted, han kan sidde på bukkejagt på arealet, fordi det kun er her, der er kuglefang. Derimod kan der ikke skydes med kugle i den lille birkelund, fordi arealet her er lavtliggende, og der mellem dette og byen (Ølstykke, red.) ikke findes kuglefang, siger Dennis Binder, der samtidig fastslår, at han dog ikke har observeret Tonny Rasmussen så ofte på naboarealet sidste år som de foregående år.

Netnatur.dk har anmodet Tonny Rasmussen om at kommentere på de nye oplysninger i sagen og her følger svarene fra det tidligere HB medlem i Danmarks Jægerforbund. -Skal man forstå denne sag rigtig skal man næsten se terrænet, som overvejende består af bare marker. Birkelunden, som er 2,7 td.l. ligger lige op af byen Stenløse og alt hvad der sker på terrænet sker i fuld offentlighed. Det er derfor meget uheldigt, at vi af omveje hører, at der går en jæger rundt i jagttøj med en hund og skyder i fredningstiden. Vi forsøgte et par gange at tage den pågældende på fersk gerning, men først tredje gang lykkedes det. Da så vi tilmed, at den unge jæger skød en blishøne på vandet med en haglbøsse. Hundens apportering var fin, men det var den ulovlige regulering ikke. Min kammerat var især beklemt ved situationen, da den ulovlige regulering fandt sted lige op af det terræn(Birkelunden red.) som han har lejet jagten på. Forbipasserende kunne derfor meget nemt få det indtryk, at det var min kammerat, der stod bag de mystiske skud fra Birkelunden, som flere havde hørt uden for jagttiden.

-Det er dog rigtigt, at det var mig, der stod bag den civile anholdelse. Men selve politianmeldelsen stod min kammerat for. Dog vil jeg sige, at havde han ikke gjort det, havde jeg selv anmeldt den pågældende til politiet. -Desværre har sagen fået en meget uheldig drejning, da det bl.a. er postuleret, at politianmeldelsen i virkeligheden er en hævngerning fra min side. Det er jeg helt uforstående overfor, da jeg ALDRIG har været på riffeljagt i området. Og altså heller ikke på det pågældende terræn ved Birkelunden, hvor anholdelsen fandt sted.

-Til gengæld har jeg ofte været på fuglejagt om efteråret, da Birkelunden er rigtig god til fasaner og desuden er der anlagt en rævegrav her. Men vi har aldrig været mere end to, og maks tre personer på jagt. Så når nogle hævder, at de har set mig med en riffel i området passer det ganske enkelt ikke.  -Det kan være de har set mig, da jeg bor i området. I bukkejagten kan jeg godt finde på at tage ned til min kammerat efter jagten for at høre, hvad han har set og oplevet. Men jeg har ALDRIG haft en riffel med i området. Desværre kom den mail, som Henning Kørvel fremsendte til mig, aldrig frem og derfor bliver jeg først bekendt med sagens(politianmeldelsen red) drejning, da jeg ser den på Netnatur.dk, hvor den anmeldte betegner mig som områdets største hegnsskytte. Efterfølgende kan jeg se i de kommentarer, der er kommet ind, at jeg heller aldrig har været interesseret i naboaftaler. Men hvordan kan jeg det, når jeg ikke er jagtlejer eller jagtejer i området, slutter Tonny Rasmussen, i sagen om den politianmeldte ungjæger, der skød tre blishøns uden for jagttiden.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...