Amerikanske storvildtsjægere holder vejret, mens diffust trusselsbillede for isbjørn granskes.

Amerikanske storvildtsjægere stiller sig selv det spørgsmål, om der er perspektiv i at fokusere på isbjørnejagt, fordi US Fish & Wildlife Service agter at opliste isbjørn som en truet dyreart. En oplistning med hjemmel i Marine Mammal Protection Act, som forbyder al import af isbjørnetrofæer til USA. I oktober var der deadline for høringssvar i spørgsmålet. Men ifølge Hunting Report ventes beslutningen om den endelige politik på området først at foreligge i løbet af januar 2008.

Indtil en afklaring foreligger, så ved amerikanske jægere, der har booket isbjørnejagt i kommende sæsoner, ikke hvor de står, ligesom jægere som har været på isbjørnejagt og har trofæer liggende i Canada, ikke ved om de må vinke farvel til dem, hvis importforbudet indføres. Det aktuelle spørgsmål blandt amerikanske storvildtsjægere er derfor: Hvor stor er chancen for, at isbjørn i den sidste ende vil blive listet som en truet dyreart? Ifølge Hunting Report mener eksperter ikke, det er simpelt at give et bud på dette her og nu. I høringsfasen har US Fish & Wildlife Service modtaget et utal af partsindlæg, som viser, at en oplistning af isbjørn som truet dyreart vil være forhastet og basere sig på urealistiske spekulationer, snarere end nøgterne facts. Men dette skal holdes op imod en massiv påvirkning af systemet til gunst for oplistningen som truet dyreart.

Hunting Report minder om, at overvejelserne om oplistning af isbjørn som truet dyreart er habitats-relateret og bygger på mindre is i havet om sommeren, grundet den globale opvarmning. Et nøgledokument i sagen er en undersøgelse, som viser, at en isbjørnebestand i den vestlige del af Hudson Bugten er gået tilbage med 20 procent. Heroverfor viser andre videnskabelige undersøgelser, at isbjørnebestanden overalt i det det øvrige arktiske område, enten er stabil eller går frem. To bestande i stigning lever således i områder, som aldrig har sommeris. Pointet er, at isbjørne er tilpasningsdygtige – fleksible – men forslaget om at opliste dem som en truet dyreart peger i retning af, at de ikke er det, mener Hunting Report.

Selv om data viser, at den smeltende is relaterer sig til den globale opvarmning, så forbigår Hunting Report ikke, at nogle klimatologer fremlægger data, som indikerer, at temperaturen i Nordamerika ikke er steget, men derimod faldet i de seneste 10 år. Truslen mod trofæjægeres isbjørnejagt er reel. Men storvildtsjægere “over there” håber og beder til, at det vil ende med, at US Fish & Wildlife Service kun vil opliste nogle enkelte isbjørnebestande som truede. Hvis det bliver denne løsningsmodel, der bliver endegyldig, så anser Hunting Report det for mest sandsynligt, at oplistningen som truet art vil komme til at gælde for isbjørne fra West Hudson Bay og Southern Beaufort Sea. Men som en førende ekspert fastslår, så er det i øjeblikket ikke til at vide, hvilken vej vinden blæser.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »