F.T. Klubbens bestyrelse accepterer, at ekskluderingen af klubbens måske mest betydningsfulde grundlægger var ulovlig. Jørgen Lycik kan nu atter melde sig ind i klubben

”Efter grundig overvejelse er bestyrelsen nået til enighed om, at yderligere forfølgelse af sagerne omkring Jørgen Lycik ikke er i medlemmernes interesse.

”Bestyrelsen tager eksklusionsdommen til efterretning og frafalder anken. Frem mod næste generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag til en tidsbegrænsning for eksklusioner.”

Det kan man læse på F.T. klubbens hjemmeside. Samtidig erfarer man, at klubbens formand fratræder. Der står:

”Efter sidste generalforsamling meddelte Karin Meulengrath, at hun ville sidde et år mere i bestyrelsen, men Karin har ønsket, at udtræde nu”. Det betyder, at F.T. Klubben p.t. er uden formand. Derfor ringede vi til klubbens næstformand Ole Vilhem Jensen.

– Bestyrelsens afgørelse betyder, at Jørgen Lycik igen kan melde sig ind i klubben. Og kan naturligvis stille på prøve med sine hunde på lige fod alle andre medlemmer i klubben, udtaler klubbens næstformand til Netnatur.dk.

Jørgen Lycik, der siden april 2005 har været ufrivilligt udelukket fra klubben, har ikke nogen kommentar til den afgørelse, som han er bekendt med, at man kan læse på F.T. Klubbens hjemmeside.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »