Bukkebrunsten er nu i gang, men hvornår starter den egentlig – sådan i almindelighed?

Tekst og foto: Henning Kørvel

De første danske råer kom i brunst i uge 30, men fra 1. august begynder de fleste andre råer at brunste, og det hele er slut cirka 15. august. Jeg har personligt kun set råer i brunst i august, og ingen i juli. Det matcher dr. phil. Helmuth Strandgaards oplevelse, fordi han heller aldrig har set råer brunste i juli, men kun i august.

På engen fanger mit øje et siddende dyr. Linserne i min 10×56 Zeisskikkert afslører, at dyret er en ældre buk, som jeg tolker som returnerende.

Hvorfor sidder den synligt på engen på det her tidspunkt, fordi klokken kun er godt 19.00?

Fordi den er blevet træt af at jage rundt med og måske beslå en eller flere råer i brunst i sit territorium.

Jeg bliver stående ved et levende hegn cirka 70 meter fra bukken og venter på, at dens partner arriverer. Jeg går ud fra, at den hviler ud i sivskoven.

Efter cirka 20 minutters venten rejser bukken sig og begynder at esse af det grønne græs, der nu er relativ lavt, fordi det blev skårlagt i juni.

Uden varsel dukker råen op fra sivskoven. Bukken viser straks interesse for den og begynder snart at jage rundt med den i ”heksering”, mens den ind imellem kommer tæt på og snuser til duftene fra råens kønsåbning, men bestiger den ikke.

Hvorfor?

Fordi den endnu ikke er klar til at blive beslået.

Bukken må vente. Måske til den kommende nat eller til i morgen.

Ovenstående scene udspillede sig på Enø på Sydsjælland 1. august, hvilket matcher mit indtryk, at der i den første uge af årets ottende måned er knald på brunsten.

De første råer i den europæiske råvildtbestand kommer dog i brunst allerede i uge 30, men selv har jeg kun set brunstscener i august, hvor jeg også har taget fotos af beslåning.

Flest råer brunster i august

Jeg betvivler ikke, at nogle råer kommer i brunst i juli, selv om jeg personligt ikke har haft held til at se råer brunste på det tidspunkt, men kun forbrunste, hvilket jeg dog ikke er ene om.

Dr. phil. Helmuth Strandgaard har heller aldrig set råer brunste i juli, men derimod først i august, hvilket bestyrker tesen, at flest råer brunster først i august.

Nogle danske jagtudøvere har dog set råer brunste og blive beslået i maj, hvilket er både så tidligt og usædvanligt, at det må betegnes som en undtagelse fra reglen, fordi brunsten topper i første uge af august, og der således er knald på liggehønen lige nu, og indtil det er slut cirka 15. august.

Fordi Enø, der er 340 hektar stor, er sommerhusområde, driver der ikke jagt her, men ræve bliver dog undtagelsesvis jaget her på to jagter med Karrebæksminde Strandjagtforening som arrangør.

Kun på Enø Overdrev (69 hektar) driver ejerne i ejerlavet ande- og gåsejagt. Men Krageholmsstrøm og størstedelen af Dybsø Fjord er jagtfrit kerneområde.

Fordi råvildt er fredet i sommerhusområdet, er territorierne besat af lutter midaldrende og ældre bukke, hvoraf de ældste er omkring 10 år.

Det giver stabilitet og ro, men yngre randbukke, gerne treårige, vil naturligvis forsøge at få adgang til brunstige råer, hvilket der er mulighed for, hvis mere end en rå kommer i brunst samtidig, fordi pladsbukken kun kan opvarte en rå ad gangen.

Ellers er det efter min opfattelse ideelt, at midaldrende og ældre bukke sætter dagsordenen, fordi råerne har tillid til dem, og de uden tøven sætter rivaler på porten, hvilket giver ro i lejren.

På steder, hvor yngre bukke på to-tre år besidder territorier, er der mere uro, fordi unge bukke ikke respekterer dem fuldt ud, og i brunsten vil prøve at få adgang til råerne, og derudover vil fouragere på stedet, hvilket ofte ikke accepteres af pladsbukkene.

Det giver dog uro og stresser til dels også råerne og gør dem utrygge, når bukkene skal sætte rivaler på porten. Så meget desto tryggere er råer, lam og unge bukke, når territorier indehaves af midaldrende og ældre bukke.

Returbuk jager efter rå, der er tæt på at komme i brunst.

Bukken med knækket forsprosse på højre stang og knækket bagsprosse på venstre stang jager rundt efter sin rå.

Bukken kommer tæt på flere gange, men råen stopper ikke op, fordi den ikke er klar til beslåning. Bukken må vente.

Bukken indfanger i luften duften fra råen, der står få meter foran den, men tilsyneladende endnu ikke er klar til at lade sig bestige.

I sin søgen efter en brunstig rå er denne fremmede buk kommet ind i en anden buks territorium. ”Brillerne” omkring øjnene antyder, at den er cirka fire år.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »