Jagt, regulering eller massakre? Se film om gåsejagt og vurder selv. Bemærk dog at aktionen indgår i reguleret forvaltningsplan

Skal der reguleres vildt, skal det gøres effektivt og det må man sige er tilfældet i nedenstående film, der viser reguleringsjagt af snegæs. 

Filmen er optaget i Nordamerika, hvor man ønsker bestanden af snegæs under kontrol, da de mange fugle er en udfordring for det sarte, arktiske klima, som fuglene yngler i. 

Gæssene trives nemlig særdeles godt på de store, dyrkede marker, hvor de lever uden for yngletiden. Men når foråret nærmer sig og de trækker mod nord, flytter de i sagens natur store mængder næringsstoffer med sig. Og det kan være skadeligt for det arktiske planteliv, der er tilpasset en tilværelse kendetegnet ved kulde og næringsfattig jord.

Desuden græsser de store mængder gæs hårdt på yngleområderne og dette er også med til at sætte det følsomme økosystem under pres. 

Dette forhold skal man have i baghovedet, når man ser nedenstående eller tilsvarende film om jagt på nordamerikanske snegæs.

Jagt eller regulering

Der er næppe tvivl om, at filmen vurderet med danske øjne, virker voldsom, men det er sådan, som det af og til foregår. 

Bemærkes skal det også, at langt de fleste andefugle i USA er underlagt Bag Limets, hvilket vil sige, at der kun må nedlægges et vist antal fugle pr. jæger pr. dag. 

Snegæs er dog en undtagelse pga de nævnte forhold …

KLIK og læs flere artikler om adaptiv forvaltning

GåsejagtMange steder er antallet af gæs i fremgang og det kan føre til udfordringer i forhold til økologi såvel som økonomi. Men hvordan udfordringerne bør  håndteres, er der flere meninger om.
KLIK og læs også: 400.000 grågæs skal måske gasses i Holland

En af årsagerne til, at jægerne – under de helt rigtige forhold og på de helt rigtige dage – kan skyde så mange fugle, som de gør i denne film, bunder i et meget stort forarbejde med opstilling af lokkefugle og placering af skjul.

Desuden er de amerikanske jægere ikke begrænset af de regler, som der gælder for jagt med haglbøsse i Danmark, hvor der kun må være to patroner i de haglgeværer, der anvendes under jagt. 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »