I bogen ”Biology and Ecology of Pike” – en bog på over 400 sider – stiller 30 forskellige forfattere bl.a. skarpt på, hvordan man bedst forvalter lystfiskeri efter gedden

Af DTU

Det er cirka 20 år siden, der sidst blev skrevet en bog, der samler den forskningsmæssige viden om gedden – en fisk, der spiller en central rolle i økosystemerne i søer, åer og dele af Østersøen, og som er mål for mange lystfiskeres anstrengelser med stang og snøre.

Nu har lektor Christian Skov, DTU Aqua udgivet bogen ”Biology and Ecology of Pike” på det amerikanske forlag CRC Press sammen med sin svenske kollega professor P. Anders Nilsson fra Lunds og Karlstad Universiteter.

“Gedden er en vildt fascinerende fisk, som gennem tiden har haft et mytisk skær omkring sig. Samtidig er den en meget vigtig fisk i det rekreative fiskeri i hele dens udbredelsesområde og ikke mindst i Danmark.

Som et led i DTU Aquas forvaltningsberedskab for det rekreative fiskeri er det naturligt, at vi tager teten omkring at få opsamlet og sammenfattet den nuværende viden om geddens biologi og forvaltning,” siger Christian Skov.

Resultatet er en 420 siders bog med 14 kapitler skrevet af mere end 30 forfattere.

Blandt kapitel-forfatterne er foruden Christian Skov også Lene Jacobsen og Dorte Bekkevold fra DTU Aqua. I alt bidrager DTU Aqua til 6 af de 14 kapitler.

Målgruppen for bogen er primært forskere og studerende, men også dedikerede lystfiskere kan få glæde af den.

20 års litteratur

Bogen tager primært udgangspunkt i de seneste 20 års videnskabelige udgivelser og beskriver gedden på individ- og bestandsniveau og dens samspil med økosystemet.

Desuden beskæftiger en betydelig del af bogen sig med, hvordan gedden bedst forvaltes, f.eks. gennem forbedringer af dens levesteder i de økosystemer, hvor bestandene er udfordret.

Som noget nyt i forhold til tidligere værker om gedden, handler et af kapitlerne specifikt om, hvordan man bedst forvalter lystfiskeri efter gedde.

Kapitlet har et betydeligt omfang og afspejler både, at rekreativt fiskeri i dag er en vigtig fritidsaktivitet for mange mennesker, og at gedden i den forbindelse er en skattet fisk, som skal forvaltes på et videnskabeligt grundlag for at sikre bæredygtige bestande.

Lige så afholdt gedden er i de områder, hvor den hører hjemme naturligt, lige så hadet er den i områder, hvor den er indført, f.eks. i en række amerikanske stater. Her betragtes den som en invasiv art svarende til, hvordan vi i Danmark ser på f.eks. sortmundet kutling og signalkrebs. Et af bogen kapitler præsenterer dette problem, og hvad man indtil nu har gjort for at løse det.

%d bloggers like this: