Jagt og regulering med rovfugle, er nu atter tilladt i Danmark. Du kan se de gældende regler for området her

Af Miljøstyrelsen

Med bekendtgørelsen om jagt og regulering ved brug af rovfugle, som trådte i kraft den 1. september 2018, er der åbnet mulighed for at drive jagt og regulere skadevoldende vildt ved brug af rovfugle – også kaldet falkejagt.

Hvornår må jeg drive jagt eller regulere med rovfugle?

Du skal have Miljøstyrelsens påtegning om ret til jagt med rovfugle på dit jagttegn, før du må drive jagt og regulere ved brug af rovfugle. Samtidig skal du også have et lovligt hold af rovfugle i medfør af de til enhver tid gældende regler om hold af fugle i fangenskab.

Alle regler om jagt eller regulering skal overholdes.

Hvis du ønsker at anvende rovfugl til regulering, skal der ansøges via virk.dk. Indgang til login med NEM-ID kan ske her.

Hvad må jeg jage med rovfugle?

Egnede rovfugle af falke- og høgefamilien (Accipitridae og Falconidae) må anvendes til jagt eller til regulering på følgende arter: bramgås, krage, råge, husskade, måger, svømmeænder, troldand, taffeland, hønsefugle, vadefugle, duer, blishøne, hare og vildkanin.

De til enhver tid gældende regler om jagt skal altid overholdes, herunder jagttider m.v.

En egnet rovfugl er en rovfugl hvis størrelse og adfærd passer til byttedyret, så byttedyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.

Falkonerprøven

Tidspunkter for prøverne vil blive annonceret her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Indberetning

Udover den sædvanlige indberetning af vildtudbytte og af reguleret vildt skal falkonerer særskilt indberette en række yderligere oplysninger om jagt eller regulering foretaget ved brug af rovfugle, herunder bl.a. oplysning om de anvendte rovfugle, hvilke arter der er nedlagt, hvor meget m.v.

Du kan se den fulde bekendtgørelse (Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1072 af 27. august 2018 om jagt og regulering ved brug af rovfugle) her.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »