“Et folketingsflertal har glædeligvis taget ansvaret for jagt og naturforvaltning tilbage”, skriver formand for Dansk Falkejagt Klub som reaktion på, at falkejagt står overfor lovliggørelse

Af René Rask Bruun fmd. Dansk Falkejagt Klub (Juni 2017)

KLIK og læs mere om FALKEJAGT

Den 13. juni 2017 blev en god dag for både jægerne og falkonererne i Danmark, og samtidig et vendepunkt i Dansk jagtpolitik.

Det var nemlig dagen, hvor et folketingsflertal glædeligvis tog ansvaret for jagt og naturforvaltning tilbage og reelt pålagde Vildtforvaltningsrådet (VFR) at komme med en faglig udtalelse om bl.a falkejagten, som de i 25 år har danset rundt om som katten om den varme grød.

Køkkenbordsforliget

Et godt og rummeligt demokrati er kendetegnet ved den måde det behandler de absolutte minoriteter på, og lige nu glæder vi os i Dansk Falkejagt Klub usigelig meget over, at de handlekraftige politikere lykkeligvis vil sikre ikke bare jægerne, men også de få falkonerer deres grundlæggende frihedsrettigheder og jagtmuligheder.

Siden køkkenbordsforliget har falkejagten levet en kummerlig tilværelse som den mest gangbare mønt, når der skulle betales for forlængelser af aftaler i diverse jagt- og naturforlig, men også jagten generelt er blevet trængt i VFR, selvom den tilsyneladende aldrig har stået mere positivt i Danmarks befolkning.

René Rask Brunn har ved flere lejligheder markeret DFK´s synspunkter i den offentlige debat om fremtidens jagt og vildtforvaltning. F.eks. i tilknytning til den principille diskussion om adaptiv vildtforvaltning og hjortevildt: Læs mere: Dansk Falkejagt Klubs tanker om hjortevildt-debatten

VFR har levet i en osteklokke. Hvis de bare internt var enige, behøvede de ikke bekymre sig om befolkningen eller folketingets politikere, men kunne blot sende deres indstillinger videre til eksekvering hos den siddende Miljøminister.

Efter mange års virke står det nu klart for de ansvarlige politikere, at et mindretal af rådets medlemsorganisationer qua deres veto politik har sat et restriktivt præg på vildtforvaltningen i Danmark. Det er ganske enkelt ude af trit med befolkningen og derfor må Christiansborg nu gribe til en politisk nulstilling, så det i højere grad er befolkningens holdninger, der afspejles i den førte politik.

UNESCO og samarbejde

Vi ser naturligvis meget frem til omsider at kunne udøve, bevare og formidle vores UNESCO anerkendte jagtform/kulturarv, men også til at komme i gang med det gode arbejde med at rehabilitere tilskadekomne rovfugle efter kollision med el-ledninger, vindmøller m.m. , samt til at genoptage arbejdet med det fine kirkeugleprojekt i Himmerland, som vores tidligere formand i mange år har arbejdet utrætteligt for.

Til DOF og DN vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige, at vi da sagtens kan være uenige, men det er ikke formålstjenligt, når det ender med, at det reelt er naturen, rovfuglebevarelsen og kulturarven der taber, blot fordi falkonererne skal kanøfles og holdes udenfor for enhver pris.

Lad os nu finde sammen ligesom i resten af verden og arbejde for at gavne naturen og passe på rovfuglene.

Når det gælder UNESCO-arven kan I jo fint formidle fuglene i Vadehavet og på Skagen Fyr alt imens vi udøver og formidler falkejagten andre steder i landet .

Til slut vil jeg gerne takke de gæve politikere, der rakte os en hjælpende hånd i sidste øjeblik og dermed skrev sig ind i jagthistorien. Tak også til de positive kræfter i Vildtforvaltningsrådet samt medspillere og sympatisører fra alle sider af jagt- og naturverdenen og i det politiske liv .

Dansk Falkejagt Klub skal samarbejde

Sammen med det lille og dedikerede falkonér-samfund i Danmark har I været med til at præge debatten på de sociale medier på en oplyst og positiv måde. Den omfattende debat og det sideløbende politiske arbejde har bragt vores lille skib godt over havet på en lang tur igennem en turbulent tid. Nu er der omsider land i sigte.

Vi håber ikke det er et ”drømmesyn” af den slags, som vi tidligere har oplevet, men at der virkelig er et forjættet land derude i horisonten, med rigtig falkejagt og store naturoplevelser for os alle.

Når skuden kommer endeligt i havn og sejlene skal rebes til nye strabadser bliver det med en anderledes besætning. Inden det gode skib atter stævner ud, skal kursen sættes for en genfødt og forhåbentlig succesrig Dansk Falkejagt Klub, der kan åbne sig op, favne nye medlemmer og muligheder samt naturligvis samarbejde med og glæde rigtig mange af naturens interessenter.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »