Fødevareministeren har besluttet sig for en ændring af reglerne for slåning af brakarealer 

Af Redaktionen

I en netop udsendt pressemeddelelse fra NaturErhvervstyrelsen har ministeren besluttet, at reglerne skal ændres.
– Jeg har fundet en god løsning, hvor vi mindsker risikoen for, at fugle, råvildt, harer og andet markvildt går under landmandens tidlige slåning af brakmarkerne. Jeg har lyttet til kritikken fra jægere og ornitologer, udtaler fødevareminister Dan Jørgensen.

Slåningsforbuddet bliver fra 2015 forlænget med en måned, således at der fremadrettet vil være forbud mod at slå brakarealer fra 1. maj til 31. juli.

– Danske landmænd kan gøre en stor forskel for, at mere vildt overlever ved at slå brakarealerne så sent som muligt, og jeg håber, at landmændene gør deres yderste for at passe på vildtet, slutter Dan Jørgensen.

Fristen for slåning af brakarealerne udskydes til den 15. september, således at landmændene kan udskyde slåning længst muligt. Det vil også give markvildtet fornøden ro i sensommertiden.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »