Når jagtsæsonen er i gang opstår behovet for kørsel under jagten. Men hvordan er reglerne egentligt og hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Af ADVODAN (arkiv)

Kørsel på lad kræver tilladelse

For at jagten kan afvikles smidigt og uden for mange forstyrrelser i skoven, kan det være hensigtsmæssigt, at transporten mellem såterne foregår i fællesskab.

Nogle jagtkonsortier vælger, at denne transport sker på ladet af en vogn spændt efter en traktor eller andet lignende køretøj.

Hvis transporten foregår på offentlig vej, kræver det dog en tilladelse fra politiet. Udover at der skal indhentes en polititilladelse, bør køretøjet være dækket af den lovpligtige motoransvarsforsikring.

Både som arrangør og deltager på en jagt, hvor der skal ske fælles transport, bør du sikre dig, at der er styr på tilladelser og forsikringer.

– Skulle der ske det ulykkelige, at en jæger falder af bilen under kørslen og kommer til skade, kan han gøre sit krav gældende mod føreren af køretøjet. Når køretøjet er dækket af en motoransvarsforsikring, vil det dog som udgangspunkt være køretøjets forsikringsselskab og ikke føreren selv, der kommer til at betale en eventuel erstatning. På den måde undgår I bedre at havne i en, for alle parter, penibel situation, hvor I som gode jagtkammerater pludselig står overfor hinanden i en retssag for at gøre erstatningsansvar gældende, siger advokat Berit Møller Lenschow fra ERSTATNINGSGRUPPEN, der er en del af ADVODAN, og tilføjer:

– Der vil dog også kunne gøres krav gældende mod arrangøren af jagten, hvis det vurderes, at arrangementet har været uforsvarligt tilrettelagt. Derfor bør man som arrangører naturligvis sætte sig nøje ind i reglerne, når man planlægger jagten. Det kan blandt andet være relevant at vurdere, om den planlagte transport skal foregå på anden måde end på ladet af en vogn eller om det relevant at tegne en tillægsforsikring, indhente tilladelser m.v.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at jagtforsikringen alene dækker skaderne i forbindelse med affyring af skud under jagten eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Tre gode råd hvis du kommer til skade på jagten

Hvis uheldet er ude, og du kommer til skade under jagten, har advokat Berit Møller Lenschow disse tre gode råd:·

  • Tag på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt. Det er vigtigt, at skaden noteres i din lægejournal, da det kan få betydning i en eventuel erstatningssag
  • Sørg for at få navne og telefonnumre på eventuelle vidner til ulykken
  • Anmeld skaden til relevante ansvarsforsikringer og eventuelt egen ulykkesforsikring

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »