Hvis man vil fodre råvildtet i vinterperioden – så skal man gøre det med en vis omtanke. Fodring er i normale vintre ikke en nødvendighed

Af Redaktionen

Spred fodringen og brug så vidt muligt naturligt foder. Råvildt vil i vinterhalvåret normalt gå over til mere fiberholdigt foder såsom knopper fra løvtræer, vinterafgrøder med mere.

Udnyt disse naturlige fødekilder ved eventuelt at fælde i ege- og aske-bevoksninger, så råvildtet har adgang til knopperne i vinterhalvåret.

Skulle der komme skorpesne, så skrab sneen af græs- og vinterafgrøder langs hegn eller skovkanter. Dette giver dyrene lettere adgang til vinterafgrøderne. Det samme gør sig gældende på grønne spor i skoven.

KLIK og læs også: Regler for fodring af kronvildt

Undgå at råvildtet har fri adgang til foderpladser for fasaner og ænder. Opsæt f.eks. et vildthegn omkring foderpladserne til fuglevildtet. Foderpladser kan virke som en kilde til smittespredning af sygdomme.

Pludselig adgang til foder der har et højt indhold af protein eller letfordøjelige kulhydrater kan også have meget alvorlige konsekvenser for råvildtet, som kan udvikle grutforgiftning (sur vom), der giver dyrene stærk diarré. I sidste ende kan dette resultere i dødsfald blandt dyrene.

KLIK og læs også artikel om specialkonsulent ved DTU, der slår et slag for en “naturlig bestand i et naturligt leje

KILDE: Naturstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »