Hvordan påvirkes hjortevildt af jagt, hvordan spredes det i landskabet, hvornår er de aktive, og hvor foretrækker det at være? Det foreligger der helt ny viden om i bogen Vildt & Landskab, som Netnatur over en periode giver forskellige spots på …

Af Redaktionen (27. maj 2009)  

KLIK og læs mere om HJORTEDEBAT

Alle ved, at jagt forstyrrer vildtet, og at nogle arter er mere sårbare end andre. De nye undersøgelser under Vildt & Landskab udbygger vores viden.

Der er anvendt avanceret GPS-mærkning af både kronvildt og råvildt, hvorefter man over en periode har fulgt dyrenes naturlige bevægelser og ligeledes fulgt reaktionen på jagter og andre aktiviteter.

Det er ikke nogen overraskelse, at der er en påvirkning, men omfanget kan for især kronvildtet være uventet stort. De store dyr er sky, og ikke mindst drivjagter påvirker dem meget.

Krondyr vendte ikke tilbage efter jagt

I enkelt tilfælde har dyr forladt terrænet og aldrig vendt tilbage.

Men ellers er billedet, at det tager lang tid, før dyrene finder tilbage i den oprindelige rytme, efter at de har været på flugt.

Undersøgelserne viser også, hvordan dyrene bevæger sig i landskabet, herunder hvordan de bruger naturlige ledelinjer og biotoper og samtidig bremses af barrierer i landskabet. Her er motorvejene en afgørende forhindring for dyrenes bevægelser. 

Og forskningen bekræfter de generelle erfaringer med, at kronvildt stort set ikke opholder sig uden for dækning, når det er lyst.

GPS-mærkning af hjortevildt har givet helt ny viden

GPS-mærkning af hjortevildt har givet helt ny viden – og dette udløser nye ønsker til forvaltningen – bl.a. med med store sammenhængende forvaltningsområder på op til 1.000 ha.

Som resultat af den nye viden gives en række anbefalinger, herunder frem for alt at skabe større sammenhæng i forvaltningen og sikre aftaler på tværs af ejendomsskel.

Det angives, at etablering af forvaltningsområder på mindst 1.000 ha kan være et væsentligt led i at gøre forvaltningen mere bæredygtig.

Ligeledes er styring med jagthyppighed og sikring af delområder helt uden forstyrrelse et vigtigt redskab.

LÆS MERE HER OM JAGT

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »