Danske ulve skal måske GPS-mærkes og mærkningen skal ikke kun bidrage med viden om ulvenes adfærd

Af Redaktionen

I følge DCE kan GPS-mærkning af ulve reducere risikoen for, at ulvene skydes eller på anden måde aflives i den danske natur.

Anvendes en type GPS, som løbende registrerer og sender data om både lokalitet og puls etc. vil man kunne registrere hvor og hvornår en ulv evt. nedlægges.

Det skriver DN i et skrivelse, der ser nærmere på forskellige former for faunakriminalitet i Danmark.

I følge skrivelsen vurderes det, at mærkningen vil have en “markant præventiv effekt”.

DCE understreger, at man ikke på afstand kan se om en ulv er GPS-mærket. Det medfører, at man ikke skal GPS-mærke alle ulve for at opnå den forebyggende effekt.

DN anbefaler, at man opprioriterer indsatsen med GPS mærkning af ulve, og anbefaler desuden, at der indføres tilsvarende tiltag med GPS mærkning af større rovfugle.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »