Britisk ringmærker har en teori om hvorfor nogle af de snepper, som han fanger, er mere grå i fjerdragten end andre

Af Redaktionen 

I mørket er alle katte grå, siger man, da man i uden lys er ude af stand til at kende den ene fra den anden. 

Derfor er der nok også en jæger eller flere, som fra tid til anden har undret sig over, hvorfor nogle nedlagte skovsnepper er mere grå i fjerdragten end andre.

Læs også: 

SKOVSNEPPEN MÅSKE MINDRE MYSTISK END SIT RYGTE

Skovsneppen er jo overvejende nataktiv og den allerede super-kamuflerede fjerdragt får skovsneppen til at falde i ét med skovbunden. 

Sneppejagt

Sneppejægere giver sig i reglen tid til at studere de nedlagte fugle. Der er ikke to, som er helt ens. Nogle har f.eks. langt næb mens andre – og langt færre – har et kort. Men hvorfor nogle er mere grå end andre har britisk ringmærker en teori om.

Den britiske ringmærker Owen Williams, der står bag Facebooksiden The Woodcock Network, har dog en teori om hvorfor nogle få at de snepper, som han hvert år fanger mhp ringmærkning, er mere grå. 

Owen Williams mener at de mere grå snepper kan stamme fra yngleområder langt mod nord, hvor der vokser mere lav på skovbunden, hvor sneppen ruger og finder sin føde.

Det mener han kan være årsagen til, at snepperne i disse område med tiden har udviklet en fjerdragt, der er skræddersyet til områder med mere lav på skovbunden.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »