Jagttid: 01.08.-31.01. – se note

Jagttid: 01.09.-31.01.

Jagttiden fra den 1. august indeholder særlige bestemmelser:

Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Det vil sige på dyrkningsfladen samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer.

Dog IKKE indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha.

Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

Grågåsen findes især som trækfugl i Danmark.

Grågæssene ankommer til Danmark i slutningen af februar fra vinterkvartererne i Holland og Spanien og er især at finde i den østlige del af landet og i Vejlerne.

De fleste grågæs trækker videre mod ynglepladserne i bl.a. Sverige og Norge, men omkring 4.000 par bliver og yngler her i landet.

Læs mere om grågåsen her: Grågåsen – fra fåtallig til tilrig dansk ynglefugl

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »