I 2007 opdagede man ynglende gråsæler i den danske del af Vadehavet for første gang i næsten 100 år og siden er det kun gået en vej for Danmarks største rovdyr

Af Miljøstyrelsen

I den danske del af Vadehavet blev der i 2018 talt 228 voksne gråsæler. Det er en fremgang på tre procent i forhold til 2017. Gråsælen var ellers helt forsvundet fra den danske del af Vadehavet, indtil man i 2007 for første gang i næsten 100 år opdagede tre gråsælunger på bl.a. Fanø.

Forskerne betegner nu gråsælbestanden i Vadehavet som stabil.

Overvågningen af gråsæler og den aktuelle tælling i Vadehavet er en del af Miljøstyrelsens naturovervågning. DCE Aarhus Universitet tæller sæler fra fly fire gange om året i tæt koordinering med de to øvrige Vadehavslande, Tyskland og Holland.

Læs rapport om opgørelsen her

Den seneste tælling af voksne sæler viste, at der på tælledagen var 6.144 sæler på land. Det er en stigning på 13 % i forhold til 2017. Hovedparten af bestanden befinder sig i den Hollandske del af Vadehavet og på Helgoland.

De voksne sæler tælles om foråret, hvor de på grund af deres fældningsperiode opholder sig meget på land. Gråsælens unger tælles derimod om vinteren, hvor de fødes og har en hvid pels, som ikke er vandskyende. Derfor opholder de sig meget på land og er lette at tælle.

Danmark overvåger gråsælbestanden blandt andet som en følge af forpligtigelserne efter Havstrategidirektivet og Habitatdirektivet.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde imellem Holland, Tyskland og Danmark har eksisteret i cirka 40 år, og i snart 30 år har én af hovedhjørnestenene været beskyttelsen af sæler.

Læs rapporten med de seneste sæltællinger

Forvaltningsplan skal beskytter sælerne

Sælforvaltningsplanen er netop blevet vedtaget i en opdateret version af de 3 landes ministre på miljøområdet på den seneste ministerkonference i Leeuwarden i Holland sammen med en ny deklaration der udstikker den politiske retning for samarbejdet på en lang række områder, bl.a. sæler.

I øjeblikket kan man også møde sælunger på de danske strande. Det er den spættede sæl, som føder sine unger nu. Moderen efterlader ungen på stranden medens hun selv tager ud for at fange fisk. Hun kommer tilbage og lader ungen die når der er ro på stranden – ofte først om natten.

Det er derfor vigtigt at man lader ungerne være i fred – også selv om de hyler. Moderen skal nok komme når badegæsterne er gået hjem. Hvis man går hen til ungen vil den blive stresset og måske bevæge sig væk, så moderen har sværere ved at finde den igen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »