Et tysk vildsvin smittet med afrikansk svinepest på sydsiden af det planlagte vildsvinehegn, kan betyde, at Danmark officielt er ramt af den frygtede smitte, da hegnet ikke kan stå lige på grænsen

Af Redaktionen

Det danske vildsvinehegn kan af indlysende årsager ikke opsættes på tysk grund. Nogle steder må hegnet opsættes få meter fra grænsen. Ander steder skal hegnet på grund af landskabsmæssige forhold flyttes flere hundrede meter tilbage fra grænsen.

Et tysk vildsvin, smittet med afrikansk vildsvin, som optræder tæt på sydsiden af hegnet vil derfor betyde, at Danmark officielt er ramt af afrikansk svinepest, da vildsvinet optræder på dansk grund.

Sker det kan det få store konsekvenser for den danske eksport.

– Inficeres hele Nordtyskland, og et tysk vildsvin vandrer over på dansk territorium, før det møder hegnet, så har vi officielt et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

Det udtaler souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard, i følge Horsens Folkeblad.

Men ifølge Landbrug & Fødevarer (L&F) er det slet ikke meningen at hegnet skal forhindre syge vildsvin i at komme til Danmark. Hegnet skal sikre at der slet ikke kommer vildsvin til landet.

Det forklarer Jens Munk Ebbese (L&F)

Afrikansk svinepest er endnu ikke konstateret i Tyskland, hvorimod områder i Polen – omkring 800 km fra den danske grænse – er ramt.

Dermed er det lange udsigter til, at den frygtede smitte rammer den danske grænse, da smitten erfaringsmæssig flytter sig med 30-50 km om året.

Dyretransporter og turister, der medbringer fødevare produceret af kød smittet med afrikansk svinepest, kan også udgøre en smitterisiko, og kommer smitten til Danmark mener myndighederne, at det er fordel, at vi slet ikke har vildsvin i Danmark, der kan medvirke til at sprede smitten.

Hvordan eksportmarkederne vil reagere, hvis og såfremt en dansk besætning rammes af afrikansk svinepest eller der findes et sygt vildsvin i naturen, er dog usikkert.

Nogle mener markerne kan tales til ro, da vi jo har et langt grænsehegn. Andre at det er uden betydning om vi har et hegn eller ej. Landet er smittet og det er det eneste, markederne for svinekød vil forholde sig til.

KLIK og læs meget mere om vildsvin og vildsvinejagt

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...