Andelen af opmålte danske råbukke over 130 CIC point har aldrig været højere og den er nu flere gange så stor som det historiske jubelår 2001

Af Netnatur.dk 

Andelen af danske bukke, der opmåles og tildeles 130 CIC point eller derover har aldrig været højere.

Også for sæsonen 2018 kunne Danmarks Jægerforbund fremvise 10 guldbukke på den årlige Top 10 liste i medlemsbladets maj-udgave. 

Men de 10 danske guldbukke på listen er kun toppen af isbjerget.

Danmarks Jægerforbund har nemlig opmålt langt flere til guld end de 10 præsenterede i bladet Jæger.   

Fra jubelår til 25 guldbukke 

I følge Netnaturs oplysninger uddelte forbundet “omkring” 25 guldbukke i sæsonen 2018. 

Jægerforbundet mener dermed, at trofækvaliteten er på “tidligere tiders niveau.”

Det er lidt uklart, hvilken periode forbundet sammenligner sæsonen 2018 med, men uanset må det vist i høj grad siges at være tilfældet.

Den første gang man oplevede en Top 10 liste bestående kun af guldbukke var i jubelåret 2001, hvor begejstringen over dansk jagthistories første komplete guldrække var stor. 

Derfor er der måske ligefrem tale om en underdrivelse, når det hævdes, at trofækvaliteten er på højde med tidligere tiders niveau. 

Især da der ikke skydes nær så meget råvildt, som der gjorde for nogle år siden. Og faldet i afskydningen må betyde, at der procentuelt opmåles guldbukke som aldrig før. 

I 2001 bestod Jægerforbundets årlige Top-10 over nedlagte råbukke for første gang nogensinde af lutter guldbukke. I 2001 blev der nedlagt cirka 103.00 stykker råvildt. I 2018 blev der nedlagt cirka 96.000 stykker råvildt. Men i 2018 blev der af Jægerforbundet alene opmålt cirka 25 guldbukke. 

Stiger andelen af guldbukke?

I sæsonen  2018 blev der for første gang i længere tid nedlagt under 100.000 stykker råvildt mod cirka 132.000, da afskydningen toppede i 2009. 

Faldet i afskydningen medfører, at der også nedlægges færre bukke end der gjorde for nogle år siden, selv om udvikling ikke nødvendigvis følger samme tendens, som det samlede udbytte. Når bestanden ikke længere vækster, kan det ikke udelukkes, at flere jægere holder igen med afskyding af rå og lam.   

Dermed er der meget, der tyder på, at andelen af opmålte bukke, som opnår guldmedalje, er højere end nogensinde.

Især set i lyset af, at Jægerforbundet har haft færre opmålings-arrangermenter i 2018 end de havde i 2017, men dog alligevel opmålt “nogenlunde” det samme som i 2017.

Medaljebukke som barometer på bestandens trivsel

Det hører med til forklaringen, at Danmarks Jægerforbund også opmåler bukke nedlagt i udlandet. Dette tal kan være både højere og lavere end tidligere og derfor ved vi ikke om der er opmålt lige så mange danske bukke som tidligere. Kun at der blev opmålt cirka det samme antal som året før. 

Tilbage står dog, at jægerforbundet har uddelt et stort antal medaljer til danske bukkeopsatser herunder omkring 25 guldmedaljer i 2018. 

Antallet af medaljetrofæer – og herunder guldmedaljer – er ofte blevet anvendt som barometer på jægernes afskydning. Jo flere guldbukke, jo bedre beskydes råvildtet. 

Denne antagelse kan man mene om hvad man vil, ligesom man kan have en holdning til om 25 guldbukke er et tilfredstillende resultat – landets bestand taget i betragtning.

Genetik, foder og afskydning 

Det bør dog nævnes, at mange forhold skal være tilstede før en råbuk kan udvikle så store horn, at den kan opnå de skelsættende 130 CIC point.

Populært udtrykt hænger guldbukke ikke på træerne.  

Langt fra alle steder i landet er forholdene til udvikling af store guldhorn –  uanset hvordan  jægerne forvalter og beskyder bestanden.

Peter Zobels bukke prægede Top 10 listerne 

Den danske Top 10 har som nævnt ikke altid bestået af lutter guldbukke. 

Selv om man medregner de mange guldbukke, der i 90’erne blev nedlagt af Peter Zobel i et hegnet skovområde på Tåsinge, og som hvert år prægede listerne, skulle der gå mange år, før man oplevede en Top 10, som udelukkende bestod af guldbukke.

Henning Kørvel, forfatter til bl.a. bogen Råvildt og råvildtjagt, oplyser, at der faktisk skulle gå hele 28 år før alle bukkeopsatser på årets Top 10 liste blev tildelt 130 CIC point eller derover. 

– I 2001 bestod Top-10 for første gang nogen sinde (siden dens start i 1973) af lutter guldbukke.

oplyser Henning Kørvel som svar på på fremsendt spørgsmål fra Netnatur.dk 

Kørvel oplyser desuden, at der herefter opleves et par slip i nogle år, hvor der ikke blev opmålt 10 guldbukke, men hvor listen også består af bukke opmålt til sølvmedalje. (min. 115 CIC point) 

– Siden 2006 har alle Top-10 lister dog bestået af guldbukke, lyder det fra den danske journalist og jagtbogsforfatter Henning Kørvel. 

Ikke alle veje går til Top Ti

Danmarks Jægerforbunds trofæopmålere er ikke de eneste, der opmåler jagttrofæer af f.eks. danske råbukke. Faktisk er trofæopmålingerne delt ud på langt flere hænder end tidligere. 

Det må medføre, at der er større risiko for, at en opmålt guldbuk uden for DJ-regi aldrig finder vej til forbundets årlige udgivelse over sæsonens 10 største opmålte råbukke. 

Denne antagelse bestyrkes i, at en nordjysk konservator allerede få uger inde i sæsonen 2018 kunne oplyse, at han havde haft 5-6 danske guldbukke i hænderne. Vel at mærke alene fra Nordjylland. 

KLIK og læs også: Hvad sker der lige med bukkene fra Nordjylland?

Dette tal steg yderligere hen over sæsonen, men da Top 10 udkom i 2018 kunne konservatoreren “kun” genkende fire af de guldbukke, som han havde monteret i forretningen. 

– Nordjylland kunne – alene med mit kendskab til sæsonen 2018 – mønstre 10 CIC guldbukke, og jeg er vel at mærke ikke den eneste i regionen, der tilbyder behandling af trofæer,

lyder det fra indehaver af Nordjysk Trofæmontering Kasper Pedersen.  

Godt eller skidt

Der er meget fokus på den danske råvildtbestand, som er i tilbagegang. Hvorfor bestanden – udtrykt ved faldet i den indrapporterede afskydning – går den forkerte vej, gisnes der om fra flere sider.

Men indtil videre er det blevet ved gisningerne. Ingen har været i stand til at dokumentere årsagen.  

Konstateres kan det dog, at den opmålte trofækvalitet – både under den voksende og den senere vigende bestand – har været stigende over de sidste årtier.

Meget, hvis ikke alt, tyder på, at danske jægere – trods fald i bestanden af råvildt – nedlægger guldbukke som aldrig før.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »