Det var en guldsjakal – og ikke ulven – der angreb en flok naturplejefår på Harboøre Tange den 19. juli

Af Redaktionen

Med henblik på at fastslå, om det var ulven, der havde været på spil ved Harboøre Tange den 19. juli 2018 tog Naturstyrelsens vildtkonsulent dna-test af de dræbte lam.

Resultatet viser, at det er den europæiske guldsjakal, der står bag angrebene.

– De resterende får er nu på vagt hele tiden. De er enormt stressede, men har i det mindste undgået at blive ædt i tre uger nu, oplyser fåreavler Nina Svanborg.

Hun vil alligevel forsøge at få en reguleringstilladelse, da afgræsningen af naturarealerne af hensyn til truede engfugle kun kan ske med får.

Guldsjakal som ny art

Guldsjakalen er et forholdsvist nyt rovdyr i det danske landskab, men den er dog i de seneste år set flere steder i Jylland. I februar 2017 blev der blandt andet skudt en guldsjakal under en ræveregulering ved Thorsminde, lidt længere nede på vestkysten.

Den dræbte guldsjakal viste sig at være bærer af ny, farlig flåt, som forskere ved DTU Veterinærinstituttet frygter, at sjakaler og ulve kan bringe til landet.

I maj 2017 konstaterede Naturstyrelsen for første gang, at guldsjakalen også angriber husdyr. Ved 11 dokumenterede angreb hos to sønderjyske fåreavlere blev mindst 35 får og lam dræbt eller aflivet efter skambid.

Da guldsjakalen ikke er omfattet af samme EU-beskyttelse som ulven, udstedte Naturstyrelsen derfor en reguleringstilladelse til de berørte fåreavlere.

“Dette andet, dokumenterede tilfælde af guldsjakal-angreb på danske husdyr understreger behovet for en bedre og hurtigere reguleringsmulighed overfor de rovdyr, der er blevet en del af vores kulturlandskab. Uanset om det er guldsjakal eller ulv, så skal husdyrholdere ikke vente i frygt i en hel måned på at få en dna-afgørelse, hvorefter de så skal vente i yderligere tid på en reguleringstilladelse.

I for eksempel dette tilfælde burde Naturstyrelsen straks efter det første, tydelige rovdyrangreb have udstedt en reguleringstilladelse. Først og fremmest af hensyn til fårene, men også for at sikre den nødvendige afgræsning til gavn for de truede engfugle på naturarealerne”, udtaler Erik Poulsen kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre i en pressemeddelse udsendt fra Facebooksiden “Her er ulven”.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...