Næsten 25.000 sidevisninger har en artikel om andejagt i et genetableret naturområde med plads til både jægere og fuglekiggere modtaget i september måned

Af Redaktionen

En lavvandet sø cirka midt mellem landsbyen Åsted og Glyngøre er omdrejningspunktet i en artikel om andejagt, der bærer titlen Guldtræk, da jægernes morgentræk levede op til enhver andejægers vildeste drøm om jagt på trækkende ænder af forskellig slag.

Men det store vandområde er ikke kommet ud af ingenting. Det er en del af et ambitiøst ree­­tableringsprojekt. 

Den oprindelige Grynderup Sø blev nemlig afvandet i midten af 1800-tallet, hvorefter de indvundne arealer blev anvendt til landbrugsdrift. 

Men tiderne skifter. Der er kommet meget mere fokus på natur og miljø, og det drænede søområde er nu atter sat under vand. 

Et ganske ambitiøst projekt, da det genetablerede vådområde omfatter ikke mindre end 400 ha, hvoraf ca. 150 ha er sø med en lang og bugtet randzone.

Det ambitiøse projekt krævede da også engagement fra en række jordbesiddere. I forbindelse med projektet er der gennemført en jordfordeling, som har omfattet ikke mindre end 70 ejendomme og 620 ha.

Størstedelen af det nye vådområde er fortsat privatejet, men Naturstyrelsen har overtaget ca. 80 ha af område.

Det er forfatteren til nedenstående artikels oplevelse, at projektet er et skoleeksempel på hvad landmænd, jægere og andre naturinteresserede kan udrette sammen med fonde og offentlige myndigheder, når vilje og gensidig respekt går hånd i hånd med ønsket om at skabe noget stort og blivende for kommende generationer.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »