Hvordan er reglerne omkring haglgeværer – og hvordan og hvor registrerer man sine våben? Få svar på alle dine spørgsmål her

Af Redaktionen

Som jæger eller skytte skal du anmelde erhvervelsen af et glatløbet haglgevær. Du har otte dage efter erhvervelsen til at anmelde, at du har anskaffet det.

Du skal anmelde erhvervelsen af et glatløbet haglgevær og evt. vekselsæt dertil digitalt.

ANMELD VÅBEN DIGITALT

Det anbefales indtil videre, at du anvender denne løsning fra en computer.

Du har pligt til at anmelde til våbenafdelingen, at du har erhvervet dig et glatløbet haglgevær. 

Anmeldelsen skal ske senest 8 dage efter, du har erhvervet det.

Hvis du har erhvervet dit glatløbede haglgevær før den 10. februar 2000 er der ikke noget krav til, at du anmelder det.

Våbenafdelingen anbefaler dig dog alligevel at få våbnet registreret, da uregistrerede våben ellers ikke vil kunne efterlyses i Politiets Våbenregister i tilfælde af f.eks. tyveri.

Der er nogle krav, der skal overholdes:
  • Et haglgeværs pibe skal være mindst 55 cm lang
  • Kaliberen må højst være 12
  • Haglgeværet må ikke kunne indeholde mere end 2 patroner, hvis det skal anvendes i Danmark

Haglgeværet skal være forsynet med en permanent anordning, der gør, at våbnet maksimalt kan indeholde to patroner.

Hvis våbnet ikke er forsynet med denne anordning, må våbnet ikke anvendes i Danmark.

Du kan godt købe våben i udlandet, men du skal være opmærksom på reglerne for indførsel af våben og ammunition.

Læs mere om indførsel og udførsel af våben

Hvis der skal registreres flere ejere/bærere på et våben, så skal den første/oprindelige ejer give sit samtykke til, at man må blive registreret som endnu en ejer/bærer på våbnet.

Dette samtykke skal du vedhæfte til din ansøgning sammen med det almindelige samtykke:

Samtykkeerklæring bæretilladelse/flere ejere

Dokumentation for anmeldelse

Det vil i praktis sige, at du skal kunne finde den godkendte anmeldelsesblanket frem, hvis politiet kræver det.

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »