Lidt over halvdelen af danskerne mener, at naturen har det godt eller rigtig godt. Det viser en ny meningsmåling, som analysebureau har lavet for Landbrug & Fødevarer 

Landbruget får ofte på puklen for ikke at prioritere naturhensyn, men spørger man danskerne, så har naturen det ganske godt, og natur og landbrug er ikke hinandens modsætninger.

Det viser en ny analyse, som Norstat har lavet for Landbrug & Fødevarer. Virksomheden har i marts i år spurgt 1009 danskere, som er repræsentative for befolkningen, om deres vurdering af og holdninger til naturen.

Et af de centrale resultater i undersøgelsen er, at kun tre ud af 10 adspurgte er helt eller delvis enige i, at natur og landbrug er hinandens modsætninger, mens knapt 6 af 10 er helt eller delvist uenige i påstanden.

Det er tal, som glæder Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer.

– Analysen bekræfter, at danskerne generelt er langt mere positivt stemt overfor landbruget, end man nogle gange kan få indtryk af. Det er jo desværre ofte de mest højtråbende naturforkæmpere, der får taletid, men de fleste danskere har altså et langt mere nuanceret syn på tingene og kan godt se, at naturhensyn og landbrug fint kan trives side om side, siger Lars Hvidtfeldt.

Analysen viser også, at kun en ud af fem vurderer, at naturen i Danmark ikke har det godt. Lidt over halvdelen af de spurgte mener derimod, at naturen har det godt eller rigtig godt.

– Det bekræfter mig i, at selv om vi i Danmark har en intensiv landbrugsproduktion, hvor en stor del af landet er opdyrket, så formår vi alligevel at finde en god balance. Der er naturværdier at nyde, også i de områder af landet, hvor vi har allermest landbrugsjord og -produktion, siger Lars Hvidtfeldt.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »