Hammer Bakker, nord for Aalborg har potentiale til at blive et meget værdifuldt naturområde og et område for naturoplevelser og formidling af den nordjyske natur- og kulturhistorie

Af Den Danske Naturfond

Formålet med det store naturprojekt er at opkøbe og samle flere ejendomme og omdanne de nuværende mørke nåletræsplantager til en sammenhængende mosaik af lyse løvskove og tidligere tiders heder, overdrev og græsningslandskaber. Projektet skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter i den danske natur, og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende.

Hammer Bakker er dansk natur

Projektet har opstart den 1. juli, og i løbet af de næste par år vil de første 715 ha natur blive udviklet. Det er målet, at de sidste ca. 300 ha kan følge herefter. Det glæder formanden for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen:

”Hammer Bakker var en ø i Stenalderhavet, hvor naturen i dag er presset tilbage af moderne skovdrift og tilplantning af de gamle græsningslandskaber. Med dette enestående naturgenopretningsprojekt skal der igen skabes plads til stor, dansk natur.”

Hammer Bakker har ikke alene potentiale til at blive et meget værdifuldt naturområde. Området kan også blive et unikt område for naturoplevelser og formidling af den nordjyske natur- og kulturhistorie.

”Hammer Bakker er allerede i dag et populært udflugtsmål for friluftsmennesker, motionister og beboere i de nærliggende byer. Men faciliteterne for de besøgende og formidling af naturen, landskabet og kulturhistorien kan gøres meget bedre”, siger borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen.

Hammer Bakker skal åbnes mere op for offentlig adgang, og der skal investeres i langt bedre faciliteter for besøgende.

Offentlig-privat samarbejde

Det store projekt i Hammer Bakker er en realitet, fordi mange parter har været enige om at samarbejde, både private fonde, myndigheder og en grøn forening. Regeringen og Dansk Folkeparti har støttet projektet med ca. 12 mio. kr., og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

”Jeg elsker natur, og jeg er glad for, at en af mine første gerninger som minister er at kunne støtte et fantastisk projekt som Hammer Bakker. Danmark har brug for steder, hvor naturen kan udfolde sig. Det bliver der alle muligheder for i de spektakulære Hammer Bakker, hvor jeg selv er kommet i min barndom. Jeg glæder mig over, at der også er private fonde og foreninger, der gør deres for at støtte naturen”.

Den konservative miljøordfører Mette Abildgaard siger:

”Projektet i Hammer Bakker skal bidrage til at sikre bedre vilkår for de danske overdrev, hvilket forventes at blive ét af de naturmål, som regeringen er ved at udforme”.

I 2013 var det 100 år siden Dansk Botanisk Forening modtog sin ejendom i Hammer Bakker som gave, og i den anledning fik foreningen lavet en 100 års-plan for naturforvaltningen:

“Vi har siden konverteret nåletræsplantage til græsland, lader løvskovene være urørte og på sigt vil vi også en vildere og naturligere græsning. Det samlede projekt, som Den Danske Naturfond præsenterer i dag, flugter hundrede procent med vores mål, og vi har fuld tiltro til, at det kun kan blive et storslået naturprojekt,” siger biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen fra Dansk Botanisk Forening.

Som en del af den samlede aftale om naturgenopretningsprojektet, er der indgået aftale om overdragelse af ca. 450 ha skov fra Det Danske Hedeselskab til Den Danske Naturfond.

I Hedeselskabet er vi glade for, at parterne bag projektet kan se de store natur- og kulturværdier, der findes i skovene i Hammer Bakker, og at vi med dette salg, kan medvirke til en realisering af det samlede projekt. Med Den Danske Naturfond, får skovene den helt rette ejer, til fortsat at kunne sikre en sammenhængende udvikling af naturen i hele området”, siger skovrider Allan Bechsgaard fra Hedeselskabet.


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

%d bloggers like this: